2017

Adaptační kurzy jako součást projektu

Adaptační kurzy šestých ročníků jsou jednou z primárních aktivit pro začlenění vrstevníků do kolektivu. Pro začlenění nově příchozího žáka jsou velmi podnětné, protože dovolují zmapování charakterových vlastního nového účastníka skupiny. Důvtipem i spoluprací se podařiloDále

2017

Dopis pro rodiče

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 tel.: 222 715 691 email: info@lupacovka.cz Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci, kterou jste uplynulém školním roce podpořili naši školu, a za důvěru, kterou vkládáte do pedagogického sboru ZŠDále