dscn7255

Vycházka č. 5 – Kostel sv. Prokopa

Páťáci vyrazili na prohlídku kostela sv. Prokopa. Jejich průvodcem se stal pan Vít Uher, který dětem prozradil mnoho zajímavostí vztahujících se k tomuto místu. Další informace děti hledaly samy na internetu. Poté žáci psali vyprávění o kostelu, které následně přeložili i do anglického jazyka. Nechybělo také výtvarné ztvárnění kostela.                   Číst více →

Vycházka č. 4 – Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

V rámci projektu o Praze 3 si naše třída 1. dnes 2.A  vybrala Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Náměstí Jiřího z Poděbrad od architekta Josipa Plečnika.  Před návštěvou kostela jsme se se stavbou a architektem seznámili z různých donesených materiálů. Po prohlídce, včetně věže s hodinami a podzemím, jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o stavbě,  sochách, materiálech, rozměrech, symbolice a jiných zajímavostech kostela. Ve škole… Číst více →