Vánoce ve světě 3. C

V naší třídě máme jen jednoho spolužáka, který pochází z jiné země a to z Ukrajiny. Spolu s ním si připravilo několik dětí referát, nebo prezentaci o vánočních zvycích v zemích více či méně vzdálených od naší České republiky. Díky tomu jsme zjistili, jak se svátky slaví a jakou důležitost …

Cesta kolem světa 3. C

Na začátku projektu jsme zavzpomínali na loňský rok, kdy jsme se poprvé více zabývali odlišnostmi jednotlivých etnik, které jsou ve škole. Tím, co je mezi lidmi podstatné a co podružné, se ale zabýváme velmi často při hodinách českého jazyka, nebo prvouky. Na téma ohleduplnosti, solidarity a tolerance narážíme i při …

Projektový den 2.C

Projekt jsme napojili na dlouhodobou koncepci vést děti k toleranci, soudržnosti a pozitivnímu vnímání odlišností. O to se snažíme již od začátku 1.třídy. Jeden z prvních společných momentů 1. září 2012 byl utvořený kruh v té chvíli úplně nových spolužáků, kteří se drželi za ruce a stiskem se poprvé pozdravili …