Archiv autora: cernevova

Jak slavíme Vánoce – Vánoce v cizích zemích – 3. B

Toto téma jsme s dětmi zpracovávali souběžně s  projektem – Cizí země, kde „rodilí mluvčí“, spolu se svými kamarády hledali informace o „své“ zemi, ty pak zpracovali a představili ostatním.

Jednou ze součástí bylo i to, jak se u nich slaví Vánoce. Děti popsaly, jak to chodí v jejich zemi, jak oni ty jednotlivé zvyky dodržují, jaká jsou tradiční jídla apod.

Společně jsme pak vytvořili tabulku, ve které jednotlivé země porovnáváme, co se týče data, jídla, zvyků a to, kdo jim nosí dárky a jak se jmenuje. Celý projekt se týkal Švýcarska, Makedovie, Srbska, Maďarska, Ukrajiny, Izraele a Velké Británie. Vše jsme srovnávali i se zvyky a tradicemi v ČR.

Dětem se toto téma moc líbilo a zaníceně diskutovaly, co je lepší, jak to mají u nich doma a hlavně kdo jim nosí dárky.

Na závěr jsme si vyrobili papírového andělíčka.

Fotografie1170 Fotografie1182 Fotografie1184 Fotografie1186

Společně kolem světa 3. B

Třída 3. B se vydala do zemí, z kterých pocházejí její spolužáci. Navštívili jsme Švýcarsko, Srbsko, Makedonii, Maďarsko, Ukrajinu a Velkou Británii. Někteří se v té zemi narodili, jiní ji znají jen prostřednictvím svých rodičů a prarodičů.

Třída se rozdělila do sedmi skupinek. Vedoucím byl vždy ten, který byl nějakým způsobem s tou zemí spjatý. Každá skupinka si připravila co nejvíce informací o dané zemi, zpracovala přinesené informace a vytvořila jakousi nástěnku, na které byly nejenom texty, ale i fotky a obrázky.

Některé údaje byly pro všechny skupinky povinné: hlavní město, řeč, měna, vlajka, typická věc a navíc ještě slovníček, obsahující slovíčka jako: ahoj, dobrý den, dobrou chuť, děkuji, prosím, máma, táta, já, kluk/holka, chleba, voda, jak se jmenuješ, já jsem a spoustu dalších. Společně jsme se snažili nějaká si zapamatovat. Ostatní informace záležely na té které skupince.

Dětem se práce moc líbila. Bylo vidět, že „Rodilí mluvčí“ jsou šťastní, že mohou ostatním ukázat, odkud pocházejí oni sami, nebo jejich předci. K vytvořeným nástěnkám se stále vracíme, neboť pokračujeme v projektu „Cesta kolem světa“ a využíváme již zjištěné informace.

Fotografie1157Fotografie1156Fotografie1153Fotografie1151Fotografie1149Fotografie1147Fotografie1144

5. B Poznej blíže zem, ze které pochází rodina tvého spolužáka k mezinárodnímu dni za odstranění rasové diskriminace

Během tohoto projektového dne jsme se věnovali tématu: Poznej blíže zem, ze které pochází rodina tvého spolužáka.

Již několik dní předtím, jsme se o tématu bavili a děti dostaly za úkol najít zajímavé informace o těchto zemích: Slovensko, Rusko, Kyrgystán a Čečensko, ze kterých právě jejich spolužáci pocházejí.

Na projektový den, si tedy přinesly spoustu materiálů, poté na čtyřech místech, podle zemí, děti rozdělily své příspěvky. Následovala práce ve skupinkách u jednotlivých stanovišť – zpracování přinesených příspěvků, představení jednotlivých zemí, dokonce i s ochutnávkou jídla, poslechem hymny či ukázkou typického tance. Konečné shrnutí proběhlo formou hry – vymění si místo ten, kdo …..např. si pamatuje hlavní město….

Celý den jsme si moc užili a děti se dozvěděly spoustu nových a zajímavých věcí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA