Jak slavíme Vánoce – Vánoce v cizích zemích – 3. B

Toto téma jsme s dětmi zpracovávali souběžně s  projektem – Cizí země, kde „rodilí mluvčí“, spolu se svými kamarády hledali informace o „své“ zemi, ty pak zpracovali a představili ostatním. Jednou ze součástí bylo i to, jak se u nich slaví Vánoce. Děti popsaly, jak to chodí v jejich zemi, …

Společně kolem světa 3. B

Třída 3. B se vydala do zemí, z kterých pocházejí její spolužáci. Navštívili jsme Švýcarsko, Srbsko, Makedonii, Maďarsko, Ukrajinu a Velkou Británii. Někteří se v té zemi narodili, jiní ji znají jen prostřednictvím svých rodičů a prarodičů. Třída se rozdělila do sedmi skupinek. Vedoucím byl vždy ten, který byl nějakým …

5. B Poznej blíže zem, ze které pochází rodina tvého spolužáka k mezinárodnímu dni za odstranění rasové diskriminace

Během tohoto projektového dne jsme se věnovali tématu: Poznej blíže zem, ze které pochází rodina tvého spolužáka. Již několik dní předtím, jsme se o tématu bavili a děti dostaly za úkol najít zajímavé informace o těchto zemích: Slovensko, Rusko, Kyrgystán a Čečensko, ze kterých právě jejich spolužáci pocházejí. Na projektový …