Archiv autora: karausova

Vánoční zvyky v cizích zemích očima 4. C

V naší škole je mnoho žáků pocházejících z jiných zemí. Posláním projektu je ta možnost sbližovat své světy prostřednictvím nejkrásnějšího období v roce.

V naší třídě přibyl nedávno pouze jeden žák z Ukrajiny, avšak i kořeny několika​ jiných žáků sahají například do Itálie, Chorvatska nebo Holandska. Když jsme si vyprávěli o zvycích v jiných krajinách, žáci dychtili zpracovat tuto tradici v jim blízkých zemích.

Nejdříve jsme si vyrobili vánoční pozdravy v jazycích různých národů.

Později jsme si předváděli své projekty zpracované ručně na papíře, ale utvořili jsme i několik zdařilých internetových prezentací.

V závěru naší práce jsme vymalovávali vánoční mandaly, které nám navodily opravdovou klidnou atmosféru Vánoc. Při tónech písně Tichá noc, svatá noc… jsme v duchu zalétli do blížícího se adventního času.

Viditelným výsledkem je nástěnka visící vedle naší učebny. Pocity však zůstávají v nás. :-

IMG_0226 IMG_0227 IMG_0230 IMG_0232 IMG_0236  IMG_0258 IMG_0262 IMG_6857 IMG_6858 IMG_6859 IMG_6860 IMG_6861 IMG_6862 IMG_6863 IMG_6864 IMG_6865 IMG_6866IMG_0269 IMG_0272 IMG_0276IMG_0330 (2)IMG_0357IMG_0418IMG_0426IMG_0433 (2)IMG_0468

Projektový den 3. C

I v naší třídě 3. C  jsme prožili dopolední projektový den. Protože mezi žáky nemáme cizince, rozhodli jsme se věnovat zajímavostem, krásám a kultuře Slovenska.

Úvodem si děti vyslechly pohádku Bača a ovce od slovenského “ rozprávkára“ Pavla Dobšinského z knihy Slovenské rozprávky. Pohádku jim přečetla  rodilá mluvčí:-) – třídní učitelka. Děti poznávaly významy jednotlivých výrazů a porovnávaly je s českým jazykem.

Skupinka dětí psala pohádku ve slovenštině – každý žák krátkou část. Zjišťovali odlišnosti v psaní oběma jazyky.

Další děti tvořily obrázky k odlišným slovům. Například korytnačka, ťava, konár, ceruzka…

Dvě skupiny dětí tvořily z papíru a špejlí Vysoké Tatry a neodmyslitelně se vytvářely talířky s bryndzovými haluškami.

V případě naších národů je opětovné sbližování našich národů znatelné v mnoha oblastech a tradice dlouholeté existence Československa, i když v jiných podmínkách, je velmi důležité stále udržovat.

Třídní učitelka Ľubica Karausová

Agátkino bábätko i okuliare:-)

Agátkino bábätko i okuliare:-)

 

Anička maluje valašku.

Anička maluje valašku.

 

Koryto - necky na zádech? Želva:-)

Koryto – necky na zádech? Želva:-)

 

Korytnačka se má..

Korytnačka se má..

 

"Bryndzovie haluške"

„Bryndzovie haluške“

 

Brrr, rampouch

Brrr, rampouch

Naozaj vysoké Vysoké Tatry

Naozaj vysoké Vysoké Tatry