Archiv autora: hudeckova

Vánoční zvyklosti a tradice v Čechách i zemích našich spolužáků 1. C

Projekt jsme si rozložili do celého prvního adventního týdne. Postupně jsme se seznamovali s vánočními zvyklostmi a tradicemi v Čechách a přidávali zvyklosti na Slovensku, v Rumunsku a v Rusku. Proč tyto státy? Zde mají totiž naši spolužáci své příbuzné- babičky, dědečky, tety… Děti srovnávaly zvyklosti a tradice a hledaly rozlišnosti i shody. Zjistili jsme, že existuje velké množství rozdílů. Projekt pokračoval návštěvou městské knihovny, kde proběhla beseda na téma Adventní čas a kde jsme také měli možnost prohlédnout si knihy s vánoční tématikou.

Jako závěrečná „třešnička“ projektu byl červeno-černý den. Tedy dopoledne plné soutěží a her se shrnutím všech nových poznatků a především vlastnoručním vyrobením si čertovské masky.

Projekt se dětem moc líbil a co víc, získaly mnoho nových vědomostí. Odnesly si nezapomenutelné zážitky.

P1000381 P1000384P1000391

Projekt č.2 V.C – srovnání vietnamské, ruské a české dětské literatury

Žáci se rozdělili do  3. skupin a pracovali s předem připraveným materiálem.                     Zaměřili se na základní poznatky o  vietnamské, ruské a  české dětské literatuře-známí      spisovatelé , hlavní  postavy , čerpání motivů ..Velkým  přínosem bylo ukázání rozdílů  např. v  pohádkách.

V další části integrovaní žáci úryvek přečetli v originálu a přeložili do českého jazyka. Ostatní poslouchali a poté si knihy prohlédli. Dále se seznámili i s jejich abecedou.

V poslední části  projektu si každý žák zvolil téma, název a stal se autorem  své vlastní knihy. Výsledkem byly překrásně zpracované a individuálně svázané knihy. Na závěr si žáci zvolili nejlepší knihu  projektu, která byla oceněna.

Výstup projektu :

  • Vytvoření knihy – vlastní příběh i s ilustrací

Finál 7 finál 1 Finál 2 Finál 3 Finál 4 Finál 5 Finál 6 Finál 12 Finál 8 Finál 9 Finál 10 Finál 11

Projekt V. C – Vietnam

Cílem našeho projektu bylo podrobnější seznámení se s Vietnamem. Zúčastnili se ho všichni žáci.

Naším prvotním úkolem bylo nashromáždit co nejvíce materiálů o historii, školství, zemědělství, osobnostech, obyvatelstvu, tradicích  ..

Žáci se rozdělili do skupin a jednotlivé okruhy zpracovávali. Postupně se svými poznatky seznamovali ostatní.

Výstup  projektu :

  1. Souhrnná prezentace materiálů a poznatků na velký formát a jeho zveřejnění na chodbě školy pro ostatní žáky
  2. Souhrnný výstup v podobě „spotu“

V přiložených souborech naleznete spot a informace o Vietnamu

Vietnamská socialistická republika

VIETNAM

p1110404p1110394p1110385