Archiv autora: hudeckova

2014 Učitelé

Projekt V. C – Vietnam

Cílem našeho projektu bylo podrobnější seznámení se s Vietnamem. Zúčastnili se ho všichni žáci. Naším prvotním úkolem bylo nashromáždit co nejvíce materiálů o historii, školství, zemědělství, osobnostech, obyvatelstvu, tradicích  .. Žáci se rozdělili do skupin aDále