Vánoční zvyklosti a tradice v Čechách i zemích našich spolužáků 1. C

Projekt jsme si rozložili do celého prvního adventního týdne. Postupně jsme se seznamovali s vánočními zvyklostmi a tradicemi v Čechách a přidávali zvyklosti na Slovensku, v Rumunsku a v Rusku. Proč tyto státy? Zde mají totiž naši spolužáci své příbuzné- babičky, dědečky, tety… Děti srovnávaly zvyklosti a tradice a hledaly rozlišnosti i shody. …

Projekt č.2 V.C – srovnání vietnamské, ruské a české dětské literatury

Žáci se rozdělili do  3. skupin a pracovali s předem připraveným materiálem.                     Zaměřili se na základní poznatky o  vietnamské, ruské a  české dětské literatuře-známí      spisovatelé , hlavní  postavy , čerpání motivů ..Velkým  přínosem bylo ukázání rozdílů  např. v  pohádkách. V další části integrovaní žáci úryvek přečetli v originálu a přeložili …

Projekt V. C – Vietnam

Cílem našeho projektu bylo podrobnější seznámení se s Vietnamem. Zúčastnili se ho všichni žáci. Naším prvotním úkolem bylo nashromáždit co nejvíce materiálů o historii, školství, zemědělství, osobnostech, obyvatelstvu, tradicích  .. Žáci se rozdělili do skupin a jednotlivé okruhy zpracovávali. Postupně se svými poznatky seznamovali ostatní. Výstup  projektu : Souhrnná prezentace materiálů …