Materiály k závěrečné konferenci II.

´SFSN – závěrečná konference LUPAČOVKA SFSN 2014   – výsledky sociální inkluze  – index sociální inkluze Presentation of TESSEN 2014 – J. Smith  o své účasti na veletrhu Tessen   Cesta kolem světa – Afrika