Archiv pro rubriku: SFSN 2015

Vycházka č. 21 – Jezdecká socha J. Žižky na Vítkově

V říjnu jsme s dětmi, v rámci projektu „So far so near“, navštívili jezdeckou sochu Jana Žižky na Vítkově. Povídali jsme si především o bitvě na Vítkově – kdy se odehrála, kdo proti sobě stál a kdo nakonec zvítězil. Krátce jsme si představili také osobnost Jana Žižky. Ve třídě máme také cizojazyčné děti z Ukrajiny a Ruska, takže dětem vyprávěly také o některých jejich vojevůdcích. Také jsme si říkali něco k samotné soše – například, že je desátou největší na světě a navrhl ji Bohumil Kafka. U sochy jsme pořídili spoustu fotek.

Socha nás natolik zaujala, že jsme se ji ve třídě pokusili vyrobit z modelíny. Aby vypadala jako opravdová, posadili jsme našeho Žižku na vyrobený podstavec.

Nakonec jsme se i my na chvílí stali husity a křižáky. Zahráli jsme si malou scénku bitvy na Vítkově, kterou můžete vidět na jednom z naších videí. V příloze najdete také překlad tohoto textu do ruštiny.

preklad-textu

Vycházka č. 12 – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

p1160192Nejprve jsme si ve třídě vypravovali o divadle: kde koupit vstupenky, jak se obléct do divadla, jak se v něm chovat při představení, jak o přestávce. Pak se naše povídání přeneslo ke konkrétnímu divadlu ŽDJC. To jsme i navštívili. Celým divadlem nás provedl šéf provozu pan Petr Beleš. Děti se nejdříve posadily do hlediště jako diváci, pak si stouply na jeviště jako herci a zkoušely si klanění před oponou. Prohlédly si i šatny herců, jejich kostýmy a rekvizity. Nakonec se posadily do krásných pohovek ve foyer. Vše bylo pečlivě zdokumentováno na fotografiích. Ve třídě pak následovala krátká ukázka představení „Vyšetřování ztráty třídní knihy“. Na závěr děti ve skupinách kreslily, co se jim nejvíce líbilo. Ty, které hezky píší, napsaly i něco o historii domu číslo 520/5 ve Štítného ulici od jeho vzniku roku 1875 až po současnost.

Díky sympatickému panu průvodci, který nás provedl celým divadlem a přes hodinu nám o něm poutavě vypravoval, vtipné ukázce jedné hry a povídání si o divadelních představeních se žáci 4.B jistě stanou kulturními divadelními návštěvníky a někteří vstoupí i do řad obdivovatelů ŽDJC.

A takto vypadá nadpis a poslední odstavec z textu o ŽDJC ve vietnamštině – jazyce našich žákyň Doan Minh Thu a Le Hoang Thuc Anh:

p1160264   p1160265 p1160263   p1160199p1160200   p1160161      

 

 

Vycházka č. 10 – Kostel sv. Rocha

dsc03345     V rámci projektu Procházky po Praze 3 navštívili žáci 3. A třídy kostel sv. Rocha na Olšanském náměstí.

Nejdříve si kostel prohlédli zvenku a po domluvě s farností si mohli kostelík prohlédnout i uvnitř.

Děti se dověděly, že je to nejstarší kostel na Žižkově a že byl vystavěn pro účely pohřbívání mrtvých v době morové epidemie, která Prahu postihla. Celý příspěvek

Vycházka č. 1 Unesco a Praha 3 – kostel. Nejsv. Srdce Páně

Protože jednu z kandidátských památek máme i na našem obvodě, tvoří součást prezentací na závěrečné konferenci také práce žáků VI.B

 


Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Římskokatolický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze je od roku 2010 na seznamu národních kulturních památek ČR.

Slovinský architekt Josip Plečnik je v České republice známý především jako architekt Pražského hradu. Jeho kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad se stal neodmyslitelnou dominantou Vinohrad a součástí panoramatu Prahy. Byl vysvěcen 8. května 1932.

Plečnik svůj návrh dokončil v roce 1927, když výrazně pozměnil svou původní vizi, a to bez nároku na odměnu. Při návrhu kostela se údajně nechal inspirovat starokřesťanskou středomořskou architekturou.

Široká hlavní věž se šesti zvony je zakončena třímetrovou měděnou bání s křížem vysokým 4 metry, dosahuje výšky 42 metrů. Věž má rozměrné kulaté okno o průměru 7,6 metru, to zároveň plní funkci hodin.

Základní kámen kostela nese datum 28. 10. 1928 a byl položen při příležitosti 10. výročí vzniku samostatného Československa. Zasvěcení Srdci Ježíšově má vyjádřit poděkování za dosažení samostatnosti a prosbu o ochranu naší vlasti.

Church of the Most Sacred Heart of Our Lord

Roman Catholic Church of the Most Sacred Heart at Jiřího z Poděbrad Square in Prague has been on the Czech list of national cultural monuments since 2010.

Slovenian architect Josip Plečnik is best known in the Czech Republic as the architect of Prague Castle. His Church of the Most Sacred Heart at the Jiřího z Poděbrad Square has become an integral part of Vinohrady and dominates the skyline of Prague. It was ordained May 8, 1932.

Plečnik finished his draft in 1927, dramatically changing his original vision, without claiming any compensation for it. When designing the church, he was allegedly inspired by early Christian Mediterranean architecture.

The wide main tower with six bells is topped with a three-meter high copper dome and a four-meter cross, reaching a total height of 42 meters. The tower has a large round window with a diameter of 7.6 meters, which also functions as a clock.

The foundation stone of the church dates back to 28. 10. 1928 and was laid to commemorate the 10th anniversary of establishing Czechoslovakia as an independent country. Consecrating the church to the Heart of Jesus was supposed to express gratitude for attaining independence as well as a plea for protecting our homeland.

 ¨

Osobnosti projektu SFSN

M.Poche - poslanec Evropského parlamentu drží nad projektem SFSN záštitu.

M.Poche – poslanec Evropského parlamentu drží nad projektem SFSN záštitu.

K.Komárek - tajemník České komise pro UNESCO

K.Komárek – tajemník České komise pro UNESCO

L.Marc - slovinský velvyslanec v České republice

L.Marc – slovinský velvyslanec v České republice