Archiv pro rubriku: SFSN 2015

III.rok projektu se uzavřel

závěrečná zpráva projektu2015

Dne 9.12.2015 se závěrečnou konferencí uzavřela třetí etapa našeho projektu.

Jeho výsledkem je unikátní sada map památek a kandidátů UNESCO v 13 jazykových mutacích.

Konference se zúčastnili:

pan Karel Komárek – tajemník České komise pro UNESCO

paní Šárka Ponroy Vamberová  – za síť přidružených škol UNESCO

pan David Gregor   – místostarosta MČ Praha 3

paní Irena Brifordova –  Microsoft

paní Alena Štrosserová   – odbor školství MČ Praha 3

rodiče žáků, kteří se podíleli na projektu, dále pak přes 100 žáků školy

foto_2_slozena (1) DSC_6159a

Závěrečná konference projektu SFSN

Závěrečná konference projektu  SFSN Adam Caska

Dne 9.12. od  8.15  místnost č. 44

 

 

 

 

 

 

 

8.00- 8.20    Společná fotografie  všech žáků jiné národnosti

8.25  Slavnostní koncert s vystoupením žáků – vstupní hala školy včetně předání cen vítězům výtvarné soutěže k Medové snídani

8. 45     Snídaně s rodiči a žáky školy, kteří se aktivně podíleli na projektu

9.15     Společná fotografie s Unikátní mapou památek

9.50     Slavnostní zahájení konference  (M. Hausner, MČ Praha 3, MV ČR, MŠMT, další hosté)

10.15   I Praha 3 má svého kandidáta „Unesco“  (H.Čvančarová, žáci VI.B)

10.45   Videa a představení výstupů žáků (L.Pítrová, K.Znamenáček, M.Fiedlerová, Kubrová)

11.15   Prezentace projektu SFSN na celostátním kole DOMINO Česká republika – Cena diváka (T.Včelová)

11.30   Představení konečného produktu výstupu z projektu (M. Hausner)

11.45   Českem za Unescem (L.Karausová)

12.00   Diskuze a následně konec konference

Vzhledem k navazujícímu programu konferenční program pokračuje prohlídkou školy, besedou s vedením školy.

POZVÁNKA PRO RODIČE

 

DSC_6159a

List autorství

diplom

Tento list autorství obdrží všichni autoři (žáci a jejich členové rodin), kteří se podíleli na přípravě grafických a textových podkladů pro mapy památek UNESCO v 13 jazykových mutacích.

Tyto dokumenty jsou publikovány pod licencí Creative Commons, což umožňuje její využítí, nikoli však pro komerční využití.