Archiv pro rubriku: Památky UNESCO a kandidáti pro zápis 2015

Vycházka č. 1 Unesco a Praha 3 – kostel. Nejsv. Srdce Páně

Protože jednu z kandidátských památek máme i na našem obvodě, tvoří součást prezentací na závěrečné konferenci také práce žáků VI.B

 


Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Římskokatolický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze je od roku 2010 na seznamu národních kulturních památek ČR.

Slovinský architekt Josip Plečnik je v České republice známý především jako architekt Pražského hradu. Jeho kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad se stal neodmyslitelnou dominantou Vinohrad a součástí panoramatu Prahy. Byl vysvěcen 8. května 1932.

Plečnik svůj návrh dokončil v roce 1927, když výrazně pozměnil svou původní vizi, a to bez nároku na odměnu. Při návrhu kostela se údajně nechal inspirovat starokřesťanskou středomořskou architekturou.

Široká hlavní věž se šesti zvony je zakončena třímetrovou měděnou bání s křížem vysokým 4 metry, dosahuje výšky 42 metrů. Věž má rozměrné kulaté okno o průměru 7,6 metru, to zároveň plní funkci hodin.

Základní kámen kostela nese datum 28. 10. 1928 a byl položen při příležitosti 10. výročí vzniku samostatného Československa. Zasvěcení Srdci Ježíšově má vyjádřit poděkování za dosažení samostatnosti a prosbu o ochranu naší vlasti.

Church of the Most Sacred Heart of Our Lord

Roman Catholic Church of the Most Sacred Heart at Jiřího z Poděbrad Square in Prague has been on the Czech list of national cultural monuments since 2010.

Slovenian architect Josip Plečnik is best known in the Czech Republic as the architect of Prague Castle. His Church of the Most Sacred Heart at the Jiřího z Poděbrad Square has become an integral part of Vinohrady and dominates the skyline of Prague. It was ordained May 8, 1932.

Plečnik finished his draft in 1927, dramatically changing his original vision, without claiming any compensation for it. When designing the church, he was allegedly inspired by early Christian Mediterranean architecture.

The wide main tower with six bells is topped with a three-meter high copper dome and a four-meter cross, reaching a total height of 42 meters. The tower has a large round window with a diameter of 7.6 meters, which also functions as a clock.

The foundation stone of the church dates back to 28. 10. 1928 and was laid to commemorate the 10th anniversary of establishing Czechoslovakia as an independent country. Consecrating the church to the Heart of Jesus was supposed to express gratitude for attaining independence as well as a plea for protecting our homeland.

 ¨

Závěrečná konference projektu SFSN

Závěrečná konference projektu  SFSN Adam Caska

Dne 9.12. od  8.15  místnost č. 44

 

 

 

 

 

 

 

8.00- 8.20    Společná fotografie  všech žáků jiné národnosti

8.25  Slavnostní koncert s vystoupením žáků – vstupní hala školy včetně předání cen vítězům výtvarné soutěže k Medové snídani

8. 45     Snídaně s rodiči a žáky školy, kteří se aktivně podíleli na projektu

9.15     Společná fotografie s Unikátní mapou památek

9.50     Slavnostní zahájení konference  (M. Hausner, MČ Praha 3, MV ČR, MŠMT, další hosté)

10.15   I Praha 3 má svého kandidáta „Unesco“  (H.Čvančarová, žáci VI.B)

10.45   Videa a představení výstupů žáků (L.Pítrová, K.Znamenáček, M.Fiedlerová, Kubrová)

11.15   Prezentace projektu SFSN na celostátním kole DOMINO Česká republika – Cena diváka (T.Včelová)

11.30   Představení konečného produktu výstupu z projektu (M. Hausner)

11.45   Českem za Unescem (L.Karausová)

12.00   Diskuze a následně konec konference

Vzhledem k navazujícímu programu konferenční program pokračuje prohlídkou školy, besedou s vedením školy.

POZVÁNKA PRO RODIČE

 

DSC_6159a

List autorství

diplom

Tento list autorství obdrží všichni autoři (žáci a jejich členové rodin), kteří se podíleli na přípravě grafických a textových podkladů pro mapy památek UNESCO v 13 jazykových mutacích.

Tyto dokumenty jsou publikovány pod licencí Creative Commons, což umožňuje její využítí, nikoli však pro komerční využití.

Záštita nad projektem SFSN – poslanec Evropského parlamentu M.Poche

Pan poslanec Evropského parlamentu M.Poche se seznámil při návštěvě našich žáků Evropském parlamentu s projektem SFSN a s našim přístupem k integraci migrantů – žáků naší školy. Přijal laskavou záštitu nad slavnostním ukončením třetího roku projektu, a to konkrétně tím, že svým podpisem ocení autorský přístup žáků a jejich rodin k 13 jazykovým mutacím mapy památek UNESCO a jejich kandidátů.

Tato mapa bude představena na závěrečné konferenci.

 

Pan poslanec přijal naší delegaci dne 25.11.2015 těsně před hlavním hlasováním. Musíme říci, že procedura schvalování základních zákonů a předpisů Evropské unie byla pro žáky opravdovým zážitkem.