Archiv pro rubriku: SFSN2013

Jak slavíme Vánoce – Vánoce v cizích zemích – 3. B

Toto téma jsme s dětmi zpracovávali souběžně s  projektem – Cizí země, kde „rodilí mluvčí“, spolu se svými kamarády hledali informace o „své“ zemi, ty pak zpracovali a představili ostatním.

Jednou ze součástí bylo i to, jak se u nich slaví Vánoce. Děti popsaly, jak to chodí v jejich zemi, jak oni ty jednotlivé zvyky dodržují, jaká jsou tradiční jídla apod.

Společně jsme pak vytvořili tabulku, ve které jednotlivé země porovnáváme, co se týče data, jídla, zvyků a to, kdo jim nosí dárky a jak se jmenuje. Celý projekt se týkal Švýcarska, Makedovie, Srbska, Maďarska, Ukrajiny, Izraele a Velké Británie. Vše jsme srovnávali i se zvyky a tradicemi v ČR.

Dětem se toto téma moc líbilo a zaníceně diskutovaly, co je lepší, jak to mají u nich doma a hlavně kdo jim nosí dárky.

Na závěr jsme si vyrobili papírového andělíčka.

Fotografie1170 Fotografie1182 Fotografie1184 Fotografie1186

Cesta kolem světa a 4.B – projektový den 19.11.2014

Žáci 4.B se podíleli na projektovém dni 19.11. Cesta kolem světa několika příspěvky z těchto zemí: Slovensko, Řecko, Chorvatsko, Francie, Kypr, Velká Británie a USA. V těchto zemích děti strávily dovolenou s rodiči a země se jim zalíbila. Vytvořily skupinky podle jednotlivých zemí a každá skupinka si připravila nejprve krátké povídání o zajímavostech země a poté vypracovala svůj projekt.

DSC02697DSC02695DSC02692DSC02687DSC02685DSC02676DSC02675DSC02669DSC02699

 

„Mýdlo = hrdina dětí“ – spolupráce s UNICEF

Spolupráce s UNICEF

Několik tříd 1. stupně se v průběhu druhého pololetí zapojilo do projektu „Mýdlo = hrdina dětí“ , který byl zaměřen na hygienu nejen u nás doma, ale také ve vzdálených zemích.

Děti se naučily jednoduchou výrobu mýdla, ukázaly si, jak se správně umývají ruce a dozvěděly se, jak to s hygienou vypadá například v některých zemích Afriky.

Krátká závěrečná zpráva z tohoto projektu:

Mýdlo Lupáčovka