Archiv pro rubriku: SFSN2013

Seznam prezentací k závěrečné konferenci projektu

Prezentace na konferenci

 1. LUPAČOVKA SFSN socioklima
 2. IMG_8068Úvodní prezentace – SFSN v kontextu školy
 3. SFSN_–_KONFERENCE \analýza dotazníků
 4. integrace a etika
 5. Hodnotový profil žáka – etickávýchovafinal2013
 6. Profiletickevychovynaprvnimstupni
 7. Program UNPLUGGED na ZŠ Lupáčova
 8. Prezentace výsledku eticke vychovy Drabina
 9. NIDV_EtV_prosinec_2013
 10. Český příběh – úvodní prezentace ke konferenci
 11. Hodnocení sociální inkluze prostřednictvím sociometrických metod

 

Demografický vývoj počtu cizinců v ZŠ Lupáčova

Na vloženém grafu je velmi dobře patrný trend narůstajícího počtu migrantů a cizinců, kteří přicházejí do ZŠ Lupáčova především ze třetích zemí. Vzhledem k počtu žáků, který se díky silnýmpočtycizinců20022013 populačním ročníkům, v letošním roce zvýšil, je % cizinců v letošním školním roce na úrovni roku minuého. Když ale srovnáme absolutní čísla, musíme konstatovat, že v průběhu posledních dvou let, se počet cizinců v ZŠ Lupáčova zdvojnásobil. Počet cizinců ze zemí Evropské unie zůstává shodný do úrovně jednoho procenta.

V projektu jsme jako srovnávací skupinu však zahrnuli i děti ze smíšených manželství; takových dětí je ve škole k dnešnímu 44.

SFSN – Závěrečná konference projektu SFSN a projektu Etické výchovy

Vzhledem k omezené kapacitě místnosti číslo 44 prosíme o registraci na adrese  komrsova@lupacovka.cz.

PozvankakonferenceSFSN final

Pozvánka na závěrečnou konferenci projektů  SO Far  So Near  a Etický profil žáka základní školy Praha 3, Lupáčova 1

Pořadatel:   Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1

Spolupořadatelé:      ÚMČ  Praha 3 – nositel projektu

Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3

Socioklima s.r.o.,  Praha 2, Francouzská

Meta  – sdružení pro příležitosti mladých migrantů, Praha 2, Ječná 17

Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám., Praha 1

Etická výchova o.p.s.,  Malenovice 146, Frýdlant nad Ostravicí, PSČ 739 11

za podpory  Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Datum:   17.prosince 2013

Místo:   Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1, místnost č. 44

Hlavním bodem programu bude seznámení s výsledky projektu a jeho přesah do etické výchovy. Souběžně bude představeny ukázky integračních aktivit v jednotlivých třídách.

Program uveden v příloze.

PozvankakonferenceSFSN final

 

Vizualizace potřeb migranta při vstupu do školy

Migrantiajejichpotreby

Na stránkách EDUIN byl dnes zveřejněn zajímavý dokument infografika – Mentální mapa potřeb nezletilých migrantů při vstupu do školy. Protože jde o velmi podnětný materiál, jehož autorem je i partner naší závěrečné minikonference os. META, zveřejňujeme jej zde. Tento materiál bude také sloužit jako vstupní podklad pro druhý ročník projektu.

vizualizace-pot-eb

Etický profil žáka, program etické výchovy a jeho naplňování ve vazbě na projekt SFSN

Profiletickevychovynaprvnimstupni

Hodnotový profil žáka – etickávýchova2013

 

Součástí školních projektů bylo i 28 hodinové školení pedagogických zaměstnanců školy v otázkách etické výchovy. Jednou z otázek bylo vytváření prosociálních forem chování. Samostatné hodnocení této aktivity na projekt SFSN bude součástí závěrečné konference.  Konference ukázala úzké propojení těchto aktivit.