Archiv pro rubriku: SFSN 2O14

Vánoce u nás a jinde 1. A

Náš projekt začal 27. 11. v Obvodní knihovně Praha 3, kde paní knihovnice vyprávěla o tom, co to je advent a jaké zvyky jsou s tímto obdobím spjaty, proč slavíme Vánoce, odkud se k nám dostalo zdobení stromečku, jak se Vánoce slaví v jiných zemích. Děti si prohlížely knihy s vánoční tematikou a někteří si i knihu půjčili domů.

Ve volnočasových aktivitách ve školní družině si děti v následujících dnech vyráběly postavičky patřící ke známému adventnímu svátku slavení Mikuláše. Ten spolu s andělem a čertem přišel v pátek 5. 12. za dětmi do naší třídy a rozdával nadílku. Potom jsme si společně povídali, jak sv. Mikuláše slaví děti ve svých rodinách a jaké dodržují vánoční zvyky.

Využili jsme vypůjčených knih z knihovny a podívali jsme se, co se v nich píše o slavení Vánoc v Německu, Francii, severských zemích a v Rusku. Na pracovní list si děti nakreslily, co přejí svým nejbližším a co si přejí pro sebe.

1 2 3 4

Vánoce doma a jinde ve světě 2. D

V současné době se i u nás čím dál častěji setkáváme s americkými prvky Vánoc- kdy na balkonech i v reklamách vystupuje Santa Claus. Kdo ale rozdává dárky u dětí z 2. D jsme se dozvěděli v projektovém dni, který se uskutečnil 4. 12.

Většina dětí, mezi které se zde řadí i dívka z Korey, Vietnamu a Ruska slaví české tradiční Vánoce.

Jiné děti dodržují alespoň nějaké vánoční zvyklosti země původu svých rodičů.

O tom, jak se slaví Vánoce ve Slovinsku, nám společně se svou maminkou povyprávěl Oliver. Pomocí zdařilé prezentace nám společně představili průběh vánočních svátků, které jsou velmi podobné našim oslavám. Dárky zde rozdává Božiček. Paní Poche dětem upekla tradiční slovinský vánoční  pokrm- Poticu, která všem velice chutnala.

Ukrajinské Vánoce nám představil Viktor a jeho maminka. Dozvěděli jsme se, že u nich se dárky nenadělují 24. prosince, ale až 6. a 7. ledna- slaví totiž pravoslavné Vánoce. Společně nám zazpívali tradiční vánoční koledu a ochutnali jsme také lahodné cukroví.

Dominikův tatínek pochází z Ameriky, dodržují české tradiční Vánoce, ale Dominik nám představil Vánoce v Americe. Zde dárky přináší komínem Santa Claus a děti je rozbalují 25. prosince.

Projektový den se nám velice vydařil. Velké poděkování patří paní Poche a paní Kapustové, které nám krásně o Vánocích povídaly.

IMG_1913 IMG_1914 IMG_1916 IMG_1919 IMG_1920 IMG_1921 IMG_1923 IMG_1924 IMG_1927IMG_1932

Vánoce ve světě 3. C

V naší třídě máme jen jednoho spolužáka, který pochází z jiné země a to z Ukrajiny. Spolu s ním si připravilo několik dětí referát, nebo prezentaci o vánočních zvycích v zemích více či méně vzdálených od naší České republiky.

Díky tomu jsme zjistili, jak se svátky slaví a jakou důležitost mají, nebo nemají pro jiné národy.

Zajímavé pro nás bylo zjištění, že v žádné z představovaných zemí se neslaví Štědrý den 24.12. V Belgii je pouze jeden volný den – 25.12. a 26.12.už se jde do práce. Na Ukrajině se nadělují dárky 31.12. a v Číně Nový rok letos připadá na 15.2.

V Anglii je zvykem podávat vánoční puding, který je ale velmi vzdálený naší představě o pudingu. Dává se do něj strouhanka, vejce, ořechy, mrkev. alkohol a spousta jiných věcí a peče se 8 hodin.

V rusku slaví Vánoce podle pravoslavné tradice 6.a7.ledna, nebo na Nový rok.

Na zvyky , které jsou běžné u nás, jsme ale také nezapomněli, vyrobili jsme si vánoční hvězdy z papíru a ozdobili si po staročesku stromeček, který nás bude provázet celý adventní čas a až do svátku Tří králů.

P1100693P1100691P1100690P1100689P1100688P1100687P1100686P1100685P1100684P1100682

Vánoční zvyky v cizích zemích očima 4. C

V naší škole je mnoho žáků pocházejících z jiných zemí. Posláním projektu je ta možnost sbližovat své světy prostřednictvím nejkrásnějšího období v roce.

V naší třídě přibyl nedávno pouze jeden žák z Ukrajiny, avšak i kořeny několika​ jiných žáků sahají například do Itálie, Chorvatska nebo Holandska. Když jsme si vyprávěli o zvycích v jiných krajinách, žáci dychtili zpracovat tuto tradici v jim blízkých zemích.

Nejdříve jsme si vyrobili vánoční pozdravy v jazycích různých národů.

Později jsme si předváděli své projekty zpracované ručně na papíře, ale utvořili jsme i několik zdařilých internetových prezentací.

V závěru naší práce jsme vymalovávali vánoční mandaly, které nám navodily opravdovou klidnou atmosféru Vánoc. Při tónech písně Tichá noc, svatá noc… jsme v duchu zalétli do blížícího se adventního času.

Viditelným výsledkem je nástěnka visící vedle naší učebny. Pocity však zůstávají v nás. :-

IMG_0226 IMG_0227 IMG_0230 IMG_0232 IMG_0236  IMG_0258 IMG_0262 IMG_6857 IMG_6858 IMG_6859 IMG_6860 IMG_6861 IMG_6862 IMG_6863 IMG_6864 IMG_6865 IMG_6866IMG_0269 IMG_0272 IMG_0276IMG_0330 (2)IMG_0357IMG_0418IMG_0426IMG_0433 (2)IMG_0468

Vánoce v různých koutech světa 5. A

5.12.2014 v rámci projektu SFSN se žáci 5.A zabývali způsoby oslav Vánoc v různých koutech světa. (Nejvíce opět v zemích, kde se narodili rodiče žáků naší třídy). Výstupem byla mapa s vyznačenými oblastmi a popisem svátků ve vybraných zemích.

img (1) img (2) img (3)  img (5) img (6) img (7) img (8) img (9) img

 

Vánoce ve světě 5. C

Naše třída 5. C se též zúčastnila projektu „Vánoce ve světě“. Děti si připravily informace, které se týkaly tradic, obyčejů a zvyků, které se dodržují v jiných zemích během vánočních svátků. Mohli jsme tyto tradice či zvyky porovnávat s našimi českými. Při práci na projektu nás vyrušili samotní vládci pekla ale vzhledem k tomu, že my jsme vzorní a hodní, nikoho čerti neodnesli a projekt jsme dokončili.

Michaela Divišová

Vánoce ve světě I_ Vánoce ve světě II_ Vánoce ve světě III_ Vánoce ve světě