Archiv pro rubriku: 2014 Učitelé

Galerie ze závěrečné konference 10.12.2014

Projekt č.2 V.C – srovnání vietnamské, ruské a české dětské literatury

Žáci se rozdělili do  3. skupin a pracovali s předem připraveným materiálem.                     Zaměřili se na základní poznatky o  vietnamské, ruské a  české dětské literatuře-známí      spisovatelé , hlavní  postavy , čerpání motivů ..Velkým  přínosem bylo ukázání rozdílů  např. v  pohádkách.

V další části integrovaní žáci úryvek přečetli v originálu a přeložili do českého jazyka. Ostatní poslouchali a poté si knihy prohlédli. Dále se seznámili i s jejich abecedou.

V poslední části  projektu si každý žák zvolil téma, název a stal se autorem  své vlastní knihy. Výsledkem byly překrásně zpracované a individuálně svázané knihy. Na závěr si žáci zvolili nejlepší knihu  projektu, která byla oceněna.

Výstup projektu :

  • Vytvoření knihy – vlastní příběh i s ilustrací

Finál 7 finál 1 Finál 2 Finál 3 Finál 4 Finál 5 Finál 6 Finál 12 Finál 8 Finál 9 Finál 10 Finál 11

Projektový den 2.C

Projekt jsme napojili na dlouhodobou koncepci vést děti k toleranci, soudržnosti a pozitivnímu vnímání odlišností. O to se snažíme již od začátku 1.třídy. Jeden z prvních společných momentů 1. září 2012 byl utvořený kruh v té chvíli úplně nových spolužáků, kteří se drželi za ruce a stiskem se poprvé pozdravili a na dlouhý čas tak utvořili jeden nedělitelný kolektiv. Jen na nich od té chvíle záleželo, jak jim v té třídě bude. Symbolika

„Jsme na jedné lodi“… platí všeobecně. V rodině, ve třídě, v práci i na celé planetě.

Na symbolice kruhu jsme si s dětmi vysvětlili, že kruh je nedělitelný, nezačíná, nekončí a je tak silný, jak silný budou jeho články. Nejslabším článkům je třeba podat pomocnou ruku.

Vzpomínkou na první školní den jsme začali 1. část projektu, kde jsem děti formou otázek a odpovědí dovedla k potřebě vnímání odlišností, ale zároveň k toleranci k rozdílům.

Vysvětlila jsem jim pojem rasová nesnášenlivost – Žižkov romové. Zde děti mluvily z vlastních zkušeností. II.světová válka – židovská otázka, kde jsme si na IT pustili krátké ukázky z období holocaustu.

Tuto část jsme zakončili větou : „NEMUSÍME SE MILOVAT,ALE MUSÍME SE TOLEROVAT“.

Poznatky z této části si děti zapsaly do projektového sešitu, vybarvily si maketu zeměkoule, kterou drží v dlaních lidé různých barev pleti a další tematické obrázky.

Ve druhé části jsme se blíže seznámili pomocí mapy a IT s Ukrajinou, ze které pochází rodina Ivana Spiváka, který se již narodil v Praze. Řekl nám o této zemi několik zajímavostí, včetně pohledu jeho rodiny na současnou politickou situaci na Ukrajině.

Měli jsme i ochutnávku národního jídla pelmení a recept na boršč si děti nalepily do sešitu.

Děti si nakreslili do sešitu vlajku Ukrajiny, vysvětlily si barvy a zapsaly si něco z reálií této země.

Překreslili si mapku s poloostrovem Krym.V poslední části jsme si vyrobily z tvrdého kartónu mapu Ukrajiny s největšími městy, řekami a sousedními státy.

Děti pracovaly po celý den velmi aktivně, některé věci prožívaly emotivně. Myslím, že tím, že jsme se věnovali pouze jedné zemi je větší šance zapamatování.

Důležitým momentem byla i vlastní zkušenost Ivánka a zmíněná současná politická krize.OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Projektový den 3. C

I v naší třídě 3. C  jsme prožili dopolední projektový den. Protože mezi žáky nemáme cizince, rozhodli jsme se věnovat zajímavostem, krásám a kultuře Slovenska.

Úvodem si děti vyslechly pohádku Bača a ovce od slovenského “ rozprávkára“ Pavla Dobšinského z knihy Slovenské rozprávky. Pohádku jim přečetla  rodilá mluvčí:-) – třídní učitelka. Děti poznávaly významy jednotlivých výrazů a porovnávaly je s českým jazykem.

Skupinka dětí psala pohádku ve slovenštině – každý žák krátkou část. Zjišťovali odlišnosti v psaní oběma jazyky.

Další děti tvořily obrázky k odlišným slovům. Například korytnačka, ťava, konár, ceruzka…

Dvě skupiny dětí tvořily z papíru a špejlí Vysoké Tatry a neodmyslitelně se vytvářely talířky s bryndzovými haluškami.

V případě naších národů je opětovné sbližování našich národů znatelné v mnoha oblastech a tradice dlouholeté existence Československa, i když v jiných podmínkách, je velmi důležité stále udržovat.

Třídní učitelka Ľubica Karausová

Agátkino bábätko i okuliare:-)

Agátkino bábätko i okuliare:-)

 

Anička maluje valašku.

Anička maluje valašku.

 

Koryto - necky na zádech? Želva:-)

Koryto – necky na zádech? Želva:-)

 

Korytnačka se má..

Korytnačka se má..

 

"Bryndzovie haluške"

„Bryndzovie haluške“

 

Brrr, rampouch

Brrr, rampouch

Naozaj vysoké Vysoké Tatry

Naozaj vysoké Vysoké Tatry