Archiv pro rubriku: 2014 Učitelé

Projektový den v 1. D

Do třídy 1. D chodí více dětí odlišných národností. Všechny tyto děti se v České republice již narodily, ale s rodiči hovoří jiným jazykem a dodržují kulturní zvyklosti zemí původu.

Na úvod se děti seznámily s obyvateli Země, jací jsou, kde žijí, jak mohou vypadat. Podle obrázků se snažily rozpoznat, z jaké země lidé pocházejí. Na mapě světa si ukázaly, odkud pochází naši spolužáci a přiřadily správné vlajky. Některé děti zkusily napsat různá slova svým jazykem- vietnamsky, korejsky, slovinsky, anglicky, ukrajinsky a rusky.

V této třídě se již dříve začaly číst pohádky z jiných zemí původu. Děti se již seznámily se slovinskou, korejskou a také vietnamskou lidovou pohádkou, které zpracovávají výtvarně, ale také divadelně.

V další části projektu si všichni vyrobili svou postavu, kterou pak společně doplnili na velkou společnou Zeměkouli.

Na závěr si děti vyzkoušely výrobu asijského draka.

Projektový den se nám velice vydařil.

IMG_9157IMG_9158IMG_9159IMG_9161IMG_8994 IMG_9000 IMG_9002 IMG_9019 IMG_9089 IMG_9091 IMG_9098 IMG_9104 IMG_9106 IMG_9111 IMG_9116

Projektový den v 5. A

V pátek 21. 3. 2014 se i naše třída 5. A  zúčastnila projektového dne na poznávání a přiblížení zemí, odkud pocházejí rodiče několika našich žáků. Naším cílem se stalo Bulharsko, Francie, Japonsko a Rusko.

Jako téma pro tento den jsme si vybrali možnost poznat tyto země prostřednictvím jejich významných osobností z oblasti kultury a politiky, ale třeba i sportu a ukázání si i věcí pro tuto zemi zcela typických.

Děti se předem rozdělily do menších skupinek a společně se rozhodovaly o přípravě projektu. Kdo co zjistí, kdo co přinese a jak to celé bude vypadat. Jako formu jsme zvolili velké papírové archy, na které děti své zajímavosti psaly, kreslily i lepily. Celá práce probíhala v naprosté shodě a bez toho, že by někdo měl k někomu jinému jakékoliv výhrady či připomínky.

Výstupem z této dopolední práce jsou nádherné „obrazy“, které jsou nejenom zdrojem informací, ale také se tu projevila i dětská fantazie a chuť předvést to nejlepší, co v každém z dětí je. Vedle této práce samozřejmě nesmělo chybět ani představení jednotlivých zemí těmi, kteří se v nich objevují proti ostatním dětem často a mají tu i své příbuzné a blízké známé. A samozřejmě jsme nezapomněli ani na hymny těchto zemí či prohlédnutí si jejich nejzajímavějších staveb a památek.

Tento den byl velice pěkný a určitě si jej děti užily.

Projektový den ve třídě 1.B

Do třídy 1. B chodí děti, které se všechny narodily v České republice, ale některé z nich mají rodiče, kteří pocházejí z jiného státu.

Eliška a Kristýnka mají maminky pocházející ze Slovenska. Maminka Nicole je z Kolumbie a tatínek Jasmíny se narodil v Turecku.

V úvodní části jsme hovořili o jednotlivých zemích, využívali jsme mapu, obrázkové knížky a interaktivní tabuli. Seznámili jsme se s přírodními poměry, národními symboly, hymnou, významnými osobnostmi a typickým jídlem v té které zemi.

V jazykovém koutku jsme četli slovenské knížky o zvířátkách a naučili se jednu slovenskou básničku. Nicole nám řekla několik slov ve španělštině. Vysvětlili jsme si, co je rasismus.

Získané poznatky si děti zapsaly a zakreslily do projektového sešitu.

Na závěr se děti rozdělily do skupin a společně výtvarně vyjádřily (nakreslením zeměkoule a lidí různých národností), že my všichni žijeme společně na Zeměkouli. 1 2 3 6 8 9 10 12 13 17 18 19 20 21 DSC06925 DSC06926 DSC06927 DSC06928 DSC06929 DSC06930 DSC06931

Projekt V. C – Vietnam

Cílem našeho projektu bylo podrobnější seznámení se s Vietnamem. Zúčastnili se ho všichni žáci.

Naším prvotním úkolem bylo nashromáždit co nejvíce materiálů o historii, školství, zemědělství, osobnostech, obyvatelstvu, tradicích  ..

Žáci se rozdělili do skupin a jednotlivé okruhy zpracovávali. Postupně se svými poznatky seznamovali ostatní.

Výstup  projektu :

 1. Souhrnná prezentace materiálů a poznatků na velký formát a jeho zveřejnění na chodbě školy pro ostatní žáky
 2. Souhrnný výstup v podobě „spotu“

V přiložených souborech naleznete spot a informace o Vietnamu

Vietnamská socialistická republika

VIETNAM

p1110404p1110394p1110385

 

Program projektového dne zaměřeného na integraci dětí cizinců 1.A

1. hodina

 • kdo jsme, co znamená jsem Čech, kde jsme doma, státní symboly
 • máme všichni Češi stejné zvyky, tradice, kroje, říkadla, pohádky, mluvíme stejně
 • ukázky krajových zvyklostí, jazyka, pořekadel tak, jak si je doma připravili děti s rodiči podle toho, kde se narodili
 • paní Jiráková přijde dětem ukázat lidový kroj
 • ukázka písně nebo krátkého krajového říkadla podle výběru

2. hodina

 • z jakých států jsou naši spolužáci nebo jejich rodiče
 • kde tyto státy leží, jak se tam mluví
 • co je to rasismus
 • pan Nichols přijde vyprávět o tradicích v USA
 • Karolko přečte některá slova ve slovenštině a něco nám o sobě řekne
  (připraví doma s mámou – Slovensko)
 • Adámek popovídá o některých zvycích v Makedonii (připraví doma s rodiči – Makedonie)

3.hodina

 • paní Krunić přijde s Lunou (Bosna Hercegovina) přečíst krátkou pohádku srbsky, Luna přeloží
 • beseda o zvyklostech a tradicích v Bosně Hercegovině – co je tady jiné, lepší nebo horší

4. hodina

 • paní Živčáková (Japonsko) přijde dětem přečíst pohádku v japonštině a Eliška ji přeloží
 • naučí děti několik japonských slov a napsat své jméno kaligrafickým písmem

Zhodnocení projektového dne:

Milí rodiče,
děkuji všem za přípravu na projektový den!
Zvláště děkuji těm, kteří se aktivně zapojili a našli odvahu přijít.
Paní Živčákové za vytvoření pracovního listu o Japonsku, přečtení japonské pohádky, za origami skládanky pro každého a trpělivost při psaní jmen všem dětem.
Paní Krunič, za hezké povídání o Bosně a Hercegovině, přečtení pohádky a sladkosti pro všechny.
Panu Nichols za povídání svátcích v USA.
Paní Krstevské, za přípravu prezentace omalovánek vlajky pro Adámka.
Paní Jirákové za ukázku lidového kroje (v žižkovských ulicích to chtělo určitě hodně odvahy).
Dětem se to velmi líbilo a byla jsem překvapena, kolik si toho z projektu odnesly.

 • IMG_20140321_082342 IMG_20140321_082722 IMG_20140321_082836 IMG_20140321_083032 IMG_20140321_083103 IMG_20140321_083347 IMG_20140321_083507 IMG_20140321_083712 IMG_20140321_083822 IMG_20140321_084029 IMG_20140321_084221 IMG_20140321_084312 IMG_20140321_084421 IMG_20140321_085625 IMG_20140321_090225 IMG_20140321_091743 IMG_20140321_091814 IMG_20140321_091819 IMG_20140321_091832 IMG_20140321_091927 IMG_20140321_092040 IMG_20140321_092205 IMG_20140321_092317 IMG_20140321_092433 IMG_20140321_092804 IMG_20140321_092820 IMG_20140321_092821 IMG_20140321_093111 IMG_20140321_093115 IMG_20140321_093500 IMG_20140321_093640 IMG_20140321_094048 IMG_20140321_100843 IMG_20140321_101236 IMG_20140321_103052 IMG_20140321_103057 IMG_20140321_103158 IMG_20140321_103259 IMG_20140321_103427 IMG_20140321_103458 IMG_20140321_103509 IMG_20140321_103553 IMG_20140321_103558 IMG_20140321_103622 IMG_20140321_103636 IMG_20140321_103643 IMG_20140321_103652 IMG_20140321_103727 IMG_20140321_103838 IMG_20140321_103900 IMG_20140321_104432 IMG_20140321_104621 IMG_20140321_105747 IMG_20140321_105801 IMG_20140321_110114 IMG_20140321_111442 IMG_20140321_111447

Mezinárodní den proti rasové diskriminaci ve třídě 2.A

Do třídy 2.A chodí Janka Urbánková a Oliver Sova, jejich maminky pocházejí ze Slovenska, Julie Wrightová, ta má tatínka Angličana a Stázka Oleksyuk má rodiče z Ukrajiny. Tyto čtyři děti si připravily prezentace o zemích svých rodičů.

Janka, Julinka, Stázka a Oliver ukázali na mapě polohu těchto čtyř států a jejich hlavní města, seznámili své spolužáky se základními geografickými údaji, kulturními i sportovními zajímavostmi. Měli pro spolužáky připravené papírové podoby státních vlajek. Pomocí mediální techniky jsme si přehráli i státní hymny, což děti velmi bavilo a žádaly si opakování.

Dětem se líbilo, že se mohly naučit některá slovíčka v jazycích těchto států, zazpívaly si slovenskou a anglickou písničku.

Do slepé mapy si každý žák zakreslil stát a k němu i státní vlajku Slovenska, Anglie, Ukrajiny.

Na mapě Evropy či globusu děti společně hledaly zeměpisné zajímavosti, o kterých se dověděly.

Dopoledne velmi rychle uběhlo, všem se nám moc líbilo a měli jsme radost ze společné práce

.20140321_082948 20140321_083516 20140321_084535 20140321_085904 20140321_091722 20140321_091807