Osobnosti projektu SFSN

M.Poche - poslanec Evropského parlamentu drží nad projektem SFSN záštitu.

M.Poche – poslanec Evropského parlamentu drží nad projektem SFSN záštitu.

K.Komárek - tajemník České komise pro UNESCO

K.Komárek – tajemník České komise pro UNESCO

L.Marc - slovinský velvyslanec v České republice

L.Marc – slovinský velvyslanec v České republice