Osobnosti projektu SFSN

M.Poche - poslanec Evropského parlamentu drží nad projektem SFSN záštitu.
M.Poche – poslanec Evropského parlamentu drží nad projektem SFSN záštitu.
K.Komárek - tajemník České komise pro UNESCO
K.Komárek – tajemník České komise pro UNESCO
L.Marc - slovinský velvyslanec v České republice
L.Marc – slovinský velvyslanec v České republice