Adaptační kurzy jako součást projektu

Adaptační kurzy šestých ročníků jsou jednou z primárních aktivit pro začlenění vrstevníků do kolektivu. Pro začlenění nově příchozího žáka jsou velmi podnětné, protože dovolují zmapování charakterových vlastního nového účastníka skupiny. Důvtipem i spoluprací se podařilo Krále Věků a získat od něj zpět promarněný čas, který načerpal z lenochů celého světa. Během dvou dnů děti zjistily, jak důležité je naslouchat jeden druhému, vzájemně si pomáhat a nikoho nenechat v nesnázích. Věříme, že se třídy dobře pobavily a že v následujících letech na Lupáčovce prokáže, že je dobrou a sehranou partou.