Integrace žáků – cizinců nejsou jen projekty, ale především praktická činnost v každém školním dni

Na krátké reportáži je zachycen průběh hodin v jedné ze tříd ZŠ Lupáčova.  Podobné aktivity znamenají denní pečlivou strategii, ve které se žáci poznávají navzájem, společné hry, ale i úkoly, protože sounáležitost k třídnímu kolektivu (týmu) je jedním z rozhodujících prvků soudržnosti celého kolektivu.