Pickleball – nový sport na vzestupu

PICKLEBALL: One of the fastest growing sports in the World!
Fakta o piklebale:
• Nejrychleji se rozvíjející sport na světě.
• Založen v roce 1965 v USA.
• Zakladatel kongresmen Joel Pritchard.
• Místo vzniku Seattle,Washington.
• Americká USAPA eviduje přes 200,000 hráčů.
• První turnaj se uskutečnil v roku 1976 v Tukwile ve státě Washington.
• V roce 1984 vznikla první federace na světě USA Pickleball Association (USAPA).
• Mezinárodní piklebalová asociace International Federation of Pickleball (IFP) byla založena v roce 2010.
• Evropské federace zaštiťuje Evropská pickleballová asociace (EPA).
USAPA eviduje každým rokem nová místa a kurty, kde se hraje; na začátku roku 2013 to bylo 1,700 pickleballových míst a v červenci 2014 již téměř 2,500.
Počet kurtů ve Severní Americe vzrostl z 2,309 v roce 2010 na 7,840 v roce 2014…. nárůst o 240% za pouhé čtyři roky.
USAPA má v současnosti přes 800 ambasadorů, kteří se věnují aktivně výuce a podpoře tohoto sportu po celé USA.

 

Základní piklebalové pojmy
forhend (forehand) = úder hraný pravákem z pravé strany (tzv. dlaňový), levákem z levé strany
bekhend (backhand) = úder hraný pravákem z levé strany (tzv. hřbetový), levákem z pravé strany
eso = prudké, umístěné podání, které soupeř vůbec nezasáhne, nebo je zasáhne jen s velkým vypětím a jeho míč nedopadne do dvorce podávajícího.
halfvolej = úder, při němž se míč hraje bezprostředně po odrazu od země.
horní faleš = míč se ve vzduchu otáčí kolem podélné osy shora dolů.
kontrola = hráč je schopen přesněji ovlivnit, kontrolovat umístění míče.
let míče = dráha míče letícího vzduchem po puštění rakety.
liftovaný úder = úder se silnou horní falší. Raketa je vedena hodně
liftovaný úder = úder se silnou horní falší. Raketa je vedena hodně pod míč. Dráha letu míče i odskoku je silně vypouklá
lob = úder hraný do takové výše, aby přelétl soupeře, který je v postavení blízko u sítě.
non-Volley Zóna (= Kitchen) = označené místo na kurtu v blízkosti sítě, ve které se nesmí hrát voleje. Slangově se nazývá kachen.
net (= Prasátko) = rozhodčí nařídí nový míč v případě, že při podání letí míček “přes síťku” nebo “kolem ní” a dotkne se “síťky” a spadne na správnou stranu kurtu a mimo zakázanou oblast (např. non volley zóna).
podání = úder, kterým se zahajuje hra, provádí se udeřením míče po nadhozu, pohybem se spod nahoru
přímý úder = úder hraný bez falše, dráha letu je plochá, téměř přímočará
ritern (return) = příjem a odehrání míče po soupeřově podání
slajs (slice) = druh řezaného úderu, při němž je plocha rakety ještě více otevřená (svírá se zemí úhel menší než 45°). Kromě spodní falše je míči obvykle udělena ještě faleš boční, takže míč odskakuje nízko a stranou
smeč = úder provedený nad hlavou, směřuje shora dolů a je obvykle vedený značnou silou
volej = úder hraný dříve než míč dopadne na dvorec

Pravidla piklebalu
Piklebal základní pravidla
1. Piklebal se hraje buď jako dvouhra (jeden hráč) nebo čtyřhra (dva hráči v týmu); čtyřhra může být dámská (women doubles) nebo pánská (men doubles) a také smíšená (mix doubles)
2. Pravidla piklebalu jsou používána jak pro dvouhru, tak pro čtyřhru.
Podání
1. Musí být spodní, tzn. provedeno pohybem ze spodu nahoru
2. Míček musí být vyhozen a kontakt míčku s raketou se musí uskutečnit pod úrovní pasu (úroveň pupku)
3. Podání můžete začít v momentě, kdy je alespoň jedna noha za základní čarou.
4. Servis se provádí se křížem (diagonálně) přes kurt a musí dopadnout na druhou stranu, mimo non volej zónu.
5. Každý podávající má pouze jednu možnost podání; podání se opakuje v případě, že míček se dotkne sítě a dopadne na správnou stranu kurtu.
Ztráta podání
1. Když se míč dopadne na čáru nebo do prostoru non-volej zóny
2. Míček dopadne mimo kurt
3. Míč je udeřen do sítě
4. Míček se dotkne sítě a dopadne na čáru nebo do prostoru non-volej zóny .Servis se provádí křížem přes kurt a musí dopadnout na druhou stranu, mimo non volej zónu.
5. Podávající vyhodí míček, rozmáchne se a netrefí se. Každý podávající má pouze jednu možnost podání; podání se opakuje v případě, že míček se dotkne sítě a dopadne na správnou stranu kurtu.
Volej
1. Zahrát volejem znamená udeřit míč ve vzduchu, aniž by před tím dopadl na zem
2. Volej může hráč odehrát v případě, že obě nohy má za čárou non volej zóny