Jak se naučit softbal – to nejlepší nakonec

Starší žáci  učí ty mladší – opravdu to nejlepší nakonec