Israeli Folk Dances

ISRAELI FOLK DANCES DANCING IS LIVING   Israeli Folk Dances in Israel are social activity, which was developed on the days of the first immigrations to Israel (1881-1939). The Israeli Folk Dances got an intensive progress when the Israel nation was declared and established (1948), when the top of this …

Adaptační kurzy jako součást projektu

Adaptační kurzy šestých ročníků jsou jednou z primárních aktivit pro začlenění vrstevníků do kolektivu. Pro začlenění nově příchozího žáka jsou velmi podnětné, protože dovolují zmapování charakterových vlastního nového účastníka skupiny. Důvtipem i spoluprací se podařilo Krále Věků a získat od něj zpět promarněný čas, který načerpal z lenochů celého světa. …