Jak slavíme Vánoce – Vánoce v cizích zemích – 3. B

Toto téma jsme s dětmi zpracovávali souběžně s  projektem – Cizí země, kde „rodilí mluvčí“, spolu se svými kamarády hledali informace o „své“ zemi, ty pak zpracovali a představili ostatním. Jednou ze součástí bylo i to, jak se u nich slaví Vánoce. Děti popsaly, jak to chodí v jejich zemi, …

Cesta kolem světa a 4.B – projektový den 19.11.2014

Žáci 4.B se podíleli na projektovém dni 19.11. Cesta kolem světa několika příspěvky z těchto zemí: Slovensko, Řecko, Chorvatsko, Francie, Kypr, Velká Británie a USA. V těchto zemích děti strávily dovolenou s rodiči a země se jim zalíbila. Vytvořily skupinky podle jednotlivých zemí a každá skupinka si připravila nejprve krátké …

Pozvánka na projektový den 19. listopadu

Srdečně Vás zveme na další projektový den s názvem Společně kolem světa, který se uskuteční 19. listopadu 2014. Projektového dne se zúčastní téměř všechny třídy 1. stupně. SPOLEČNĚ KOLEM SVĚTA pozvánka

“Mýdlo = hrdina dětí” – spolupráce s UNICEF

Spolupráce s UNICEF Několik tříd 1. stupně se v průběhu druhého pololetí zapojilo do projektu “Mýdlo = hrdina dětí” , který byl zaměřen na hygienu nejen u nás doma, ale také ve vzdálených zemích. Děti se naučily jednoduchou výrobu mýdla, ukázaly si, jak se správně umývají ruce a dozvěděly se, …

Demografický vývoj počtu cizinců v ZŠ Lupáčova

Na vloženém grafu je velmi dobře patrný trend narůstajícího počtu migrantů a cizinců, kteří přicházejí do ZŠ Lupáčova především ze třetích zemí. Vzhledem k počtu žáků, který se díky silným populačním ročníkům, v letošním roce zvýšil, je % cizinců v letošním školním roce na úrovni roku minuého. Když ale srovnáme absolutní čísla, …

Vizualizace potřeb migranta při vstupu do školy

Na stránkách EDUIN byl dnes zveřejněn zajímavý dokument infografika – Mentální mapa potřeb nezletilých migrantů při vstupu do školy. Protože jde o velmi podnětný materiál, jehož autorem je i partner naší závěrečné minikonference os. META, zveřejňujeme jej zde. Tento materiál bude také sloužit jako vstupní podklad pro druhý ročník projektu. …