Etický profil žáka, program etické výchovy a jeho naplňování ve vazbě na projekt SFSN

Profiletickevychovynaprvnimstupni Hodnotový profil žáka – etickávýchova2013   Součástí školních projektů bylo i 28 hodinové školení pedagogických zaměstnanců školy v otázkách etické výchovy. Jednou z otázek bylo vytváření prosociálních forem chování. Samostatné hodnocení této aktivity na projekt SFSN bude součástí závěrečné konference.  Konference ukázala úzké propojení těchto aktivit.

Comenius – Europe Beyond Borders

Na naší škole věnujeme poznávání našich sousedů značnou pozornost. Důkazem těchto aktivit je také projekt Comenius – Europe beyond borders, ve kterém naši žáci společně s devíti evropskými zeměmi vytvářejí výstupy, které slouží vzájemnému poznávání.  Zemí koordinující naše aktivity je v tomto případě Turecko. Jednou z aktivit byla mezinárodní degustace, …

Mé silné (slabé) stránky

Jako další aktivitu v projektu jsme zvolili doplňování částí vět podle pravdy na celé věty. (První části vět – Nejlépe mi jde… – Průměrný/á jsem… – Nejde mi, neumím…). Nejprve jsme se v diskusním kruhu zeptali, existuje-li na světě někdo, kdo umí úplně všechno (nebo mu nejde vůbec nic). Vyvodili …

Xenofobní tramvaj a vlak

Včera jsem byl ve vlaku svědkem hovoru dvou postarších dam. Velmi se zlobily nad skutečností, že v nejmenované škole, přijali tři žáky černé pleti. Bylo zřejmé, že šlo o pohled zevnitř a tudíž bylo pro mne zajímavé sledovat celou tu škálu povzdechů. Jen namátkou vybírám: a) jak mohou vzdělávat skupinu …

autentický příspěvěk americké občanky žijící v ČR

Living as an expatriate in a foreign country can be very exciting, but also stressful at times. As an American living in the Czech Republic for the last 11 years, I have experienced many cultural differences. Throughout this time, many Czechs have asked me why I prefer living here instead …