Etický profil žáka, program etické výchovy a jeho naplňování ve vazbě na projekt SFSN

Profiletickevychovynaprvnimstupni Hodnotový profil žáka – etickávýchova2013   Součástí školních projektů bylo i 28 hodinové školení pedagogických zaměstnanců školy v otázkách etické výchovy. Jednou z otázek bylo vytváření prosociálních forem chování. Samostatné hodnocení této aktivity na projekt SFSN bude součástí závěrečné konference.  Konference ukázala úzké propojení těchto aktivit.

Uplatnění sociometrických šetření k posouzení integrace cizinců ve třídách

K tomu, abychom mohli objektivně posoudit postavení integrovaného cizince, je nutno v prvé řadě znát celkovou societu třídy. Podrobné vyhodnocení bude zveřejněno po závěrečné konferenci psychologickým týmem vedeným Mgr. Mikulkovou a doc. Chudým. Z pozice ředitele školy uvádíme následující parametry, které umožňují využití získaných výsledků také pro běžnou praxi v …

Comenius – Europe Beyond Borders

Na naší škole věnujeme poznávání našich sousedů značnou pozornost. Důkazem těchto aktivit je také projekt Comenius – Europe beyond borders, ve kterém naši žáci společně s devíti evropskými zeměmi vytvářejí výstupy, které slouží vzájemnému poznávání.  Zemí koordinující naše aktivity je v tomto případě Turecko. Jednou z aktivit byla mezinárodní degustace, …

Back to Top