První grafické výstupy projektu

         Součástí integrace na prvním stupni je celá řada  aktivit souvisejících s poznáváním zemí našich žáků. Mezi efektivní formy prevence patří především laskavý přístup učitelky, která dokáže stmelovat třídní kolektivy a vést je k tomu, že si žáci navzájem váží svých vrstevník, ale také zemí, ze kterých pocházejí. …

Mezinárodní projekt Children like us – příspěvek k integraci cizinců také u nás

Na podzim roku 2013 probíhá na škole také projekt Children like us 2013 ve spolupráci s maďarskou školou v Oroshaze. Protože jde o projekt zaměření na diverzitu nás Evropanů, má velký význam pro vzájemné poznávání našich sousedů mezi vrstevníky. Na uvedených vložených odkazech můžete sledovat názory žáků na naše sousedy …

Mé silné (slabé) stránky

Jako další aktivitu v projektu jsme zvolili doplňování částí vět podle pravdy na celé věty. (První části vět – Nejlépe mi jde… – Průměrný/á jsem… – Nejde mi, neumím…). Nejprve jsme se v diskusním kruhu zeptali, existuje-li na světě někdo, kdo umí úplně všechno (nebo mu nejde vůbec nic). Vyvodili …

Xenofobní tramvaj a vlak

Včera jsem byl ve vlaku svědkem hovoru dvou postarších dam. Velmi se zlobily nad skutečností, že v nejmenované škole, přijali tři žáky černé pleti. Bylo zřejmé, že šlo o pohled zevnitř a tudíž bylo pro mne zajímavé sledovat celou tu škálu povzdechů. Jen namátkou vybírám: a) jak mohou vzdělávat skupinu …

Cizinec v České republice – příspěvek rezidenta učitele

O čem vlastně mluvíme, když mluvíme o “integraci” cizinců. Mírně optimistický pohled dlouhodobě pobývajícího rezidenta EU (chvála českého školství) V posledních přibližně dvaceti letech se Česká republika otevřela stále více globalizovanému světu a přítomnost cizinců v životě země vzrostla (jsem jedním z nich). To vyvolalo otázky ohledně integrace a vztahů mezi českou …

Back to Top