Vánoce u nás a jinde 1. A

Náš projekt začal 27. 11. v Obvodní knihovně Praha 3, kde paní knihovnice vyprávěla o tom, co to je advent a jaké zvyky jsou s tímto obdobím spjaty, proč slavíme Vánoce, odkud se k nám dostalo zdobení stromečku, jak se Vánoce slaví v jiných zemích. Děti si prohlížely knihy s …

Vánoce doma a jinde ve světě 2. D

V současné době se i u nás čím dál častěji setkáváme s americkými prvky Vánoc- kdy na balkonech i v reklamách vystupuje Santa Claus. Kdo ale rozdává dárky u dětí z 2. D jsme se dozvěděli v projektovém dni, který se uskutečnil 4. 12. Většina dětí, mezi které se zde řadí i dívka z Korey, Vietnamu …

Vánoce ve světě 3. C

V naší třídě máme jen jednoho spolužáka, který pochází z jiné země a to z Ukrajiny. Spolu s ním si připravilo několik dětí referát, nebo prezentaci o vánočních zvycích v zemích více či méně vzdálených od naší České republiky. Díky tomu jsme zjistili, jak se svátky slaví a jakou důležitost …

Vánoční zvyky v cizích zemích očima 4. C

V naší škole je mnoho žáků pocházejících z jiných zemí. Posláním projektu je ta možnost sbližovat své světy prostřednictvím nejkrásnějšího období v roce. V naší třídě přibyl nedávno pouze jeden žák z Ukrajiny, avšak i kořeny několika​ jiných žáků sahají například do Itálie, Chorvatska nebo Holandska. Když jsme si vyprávěli o zvycích …

Vánoce v různých koutech světa 5. A

5.12.2014 v rámci projektu SFSN se žáci 5.A zabývali způsoby oslav Vánoc v různých koutech světa. (Nejvíce opět v zemích, kde se narodili rodiče žáků naší třídy). Výstupem byla mapa s vyznačenými oblastmi a popisem svátků ve vybraných zemích.    

Vánoce ve světě 5. C

Naše třída 5. C se též zúčastnila projektu „Vánoce ve světě“. Děti si připravily informace, které se týkaly tradic, obyčejů a zvyků, které se dodržují v jiných zemích během vánočních svátků. Mohli jsme tyto tradice či zvyky porovnávat s našimi českými. Při práci na projektu nás vyrušili samotní vládci pekla ale vzhledem …