Galerie ze závěrečné konference 10.12.2014

Projekt č.2 V.C – srovnání vietnamské, ruské a české dětské literatury

Žáci se rozdělili do  3. skupin a pracovali s předem připraveným materiálem.                     Zaměřili se na základní poznatky o  vietnamské, ruské a  české dětské literatuře-známí      spisovatelé , hlavní  postavy , čerpání motivů ..Velkým  přínosem bylo ukázání rozdílů  např. v  pohádkách. V další části integrovaní žáci úryvek přečetli v originálu a přeložili …

Projektový den 2.C

Projekt jsme napojili na dlouhodobou koncepci vést děti k toleranci, soudržnosti a pozitivnímu vnímání odlišností. O to se snažíme již od začátku 1.třídy. Jeden z prvních společných momentů 1. září 2012 byl utvořený kruh v té chvíli úplně nových spolužáků, kteří se drželi za ruce a stiskem se poprvé pozdravili …

Projektový den 3. C

I v naší třídě 3. C  jsme prožili dopolední projektový den. Protože mezi žáky nemáme cizince, rozhodli jsme se věnovat zajímavostem, krásám a kultuře Slovenska.

Úvodem si děti vyslechly pohádku Bača a ovce od slovenského ” rozprávkára” Pavla Dobšinského z knihy Slovenské rozprávky. Pohádku jim přečetla  rodilá mluvčí:-) – třídní učitelka. Děti poznávaly významy jednotlivých výrazů a porovnávaly je s českým jazykem.

Skupinka dětí psala pohádku ve slovenštině – každý žák krátkou část. Zjišťovali odlišnosti v psaní oběma jazyky.

Další děti tvořily obrázky k odlišným slovům. Například korytnačka, ťava, konár, ceruzka…

Dvě skupiny dětí tvořily z papíru a špejlí Vysoké Tatry a neodmyslitelně se vytvářely talířky s bryndzovými haluškami.

V případě naších národů je opětovné sbližování našich národů znatelné v mnoha oblastech a tradice dlouholeté existence Československa, i když v jiných podmínkách, je velmi důležité stále udržovat.

Třídní učitelka Ľubica Karausová

Agátkino bábätko i okuliare:-)
Agátkino bábätko i okuliare:-)

 

Anička maluje valašku.
Anička maluje valašku.

 

Koryto - necky na zádech? Želva:-)
Koryto – necky na zádech? Želva:-)

 

Korytnačka se má..
Korytnačka se má..

 

"Bryndzovie haluške"
“Bryndzovie haluške”

 

Brrr, rampouch
Brrr, rampouch
Naozaj vysoké Vysoké Tatry
Naozaj vysoké Vysoké Tatry