Projektový den v 1. D

Do třídy 1. D chodí více dětí odlišných národností. Všechny tyto děti se v České republice již narodily, ale s rodiči hovoří jiným jazykem a dodržují kulturní zvyklosti zemí původu. Na úvod se děti seznámily s obyvateli Země, jací jsou, kde žijí, jak mohou vypadat. Podle obrázků se snažily rozpoznat, z jaké země lidé …

Projektový den v 5. A

V pátek 21. 3. 2014 se i naše třída 5. A  zúčastnila projektového dne na poznávání a přiblížení zemí, odkud pocházejí rodiče několika našich žáků. Naším cílem se stalo Bulharsko, Francie, Japonsko a Rusko. Jako téma pro tento den jsme si vybrali možnost poznat tyto země prostřednictvím jejich významných osobností z oblasti …

Projektový den ve třídě 1.B

Do třídy 1. B chodí děti, které se všechny narodily v České republice, ale některé z nich mají rodiče, kteří pocházejí z jiného státu. Eliška a Kristýnka mají maminky pocházející ze Slovenska. Maminka Nicole je z Kolumbie a tatínek Jasmíny se narodil v Turecku. V úvodní části jsme hovořili o jednotlivých zemích, využívali jsme mapu, obrázkové …

Projekt V. C – Vietnam

Cílem našeho projektu bylo podrobnější seznámení se s Vietnamem. Zúčastnili se ho všichni žáci. Naším prvotním úkolem bylo nashromáždit co nejvíce materiálů o historii, školství, zemědělství, osobnostech, obyvatelstvu, tradicích  .. Žáci se rozdělili do skupin a jednotlivé okruhy zpracovávali. Postupně se svými poznatky seznamovali ostatní. Výstup  projektu : Souhrnná prezentace materiálů …

Program projektového dne zaměřeného na integraci dětí cizinců 1.A

1. hodina kdo jsme, co znamená jsem Čech, kde jsme doma, státní symboly máme všichni Češi stejné zvyky, tradice, kroje, říkadla, pohádky, mluvíme stejně ukázky krajových zvyklostí, jazyka, pořekadel tak, jak si je doma připravili děti s rodiči podle toho, kde se narodili paní Jiráková přijde dětem ukázat lidový kroj …

Mezinárodní den proti rasové diskriminaci ve třídě 2.A

Do třídy 2.A chodí Janka Urbánková a Oliver Sova, jejich maminky pocházejí ze Slovenska, Julie Wrightová, ta má tatínka Angličana a Stázka Oleksyuk má rodiče z Ukrajiny. Tyto čtyři děti si připravily prezentace o zemích svých rodičů. Janka, Julinka, Stázka a Oliver ukázali na mapě polohu těchto čtyř států a jejich …