Mé silné (slabé) stránky

Jako další aktivitu v projektu jsme zvolili doplňování částí vět podle pravdy na celé věty. (První části vět – Nejlépe mi jde… – Průměrný/á jsem… – Nejde mi, neumím…).
Nejprve jsme se v diskusním kruhu zeptali, existuje-li na světě někdo, kdo umí úplně všechno (nebo mu nejde vůbec nic). Vyvodili jsme fakt, že každý je v něčem dobrý a něco naopak neumí. Cílem této aktivity byla sebereflexe dětí, uvědomování si svých silných i slabých stránek, mnohovrstevnost každého jedince a zkusit nepodléhat zjednodušující generalizaci v názoru na určitého člověka.

Napsat komentář