Vycházka č. 1 Unesco a Praha 3 – kostel. Nejsv. Srdce Páně

Protože jednu z kandidátských památek máme i na našem obvodě, tvoří součást prezentací na závěrečné konferenci také práce žáků VI.B

 


Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Římskokatolický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze je od roku 2010 na seznamu národních kulturních památek ČR.

Slovinský architekt Josip Plečnik je v České republice známý především jako architekt Pražského hradu. Jeho kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad se stal neodmyslitelnou dominantou Vinohrad a součástí panoramatu Prahy. Byl vysvěcen 8. května 1932.

Plečnik svůj návrh dokončil v roce 1927, když výrazně pozměnil svou původní vizi, a to bez nároku na odměnu. Při návrhu kostela se údajně nechal inspirovat starokřesťanskou středomořskou architekturou.

Široká hlavní věž se šesti zvony je zakončena třímetrovou měděnou bání s křížem vysokým 4 metry, dosahuje výšky 42 metrů. Věž má rozměrné kulaté okno o průměru 7,6 metru, to zároveň plní funkci hodin.

Základní kámen kostela nese datum 28. 10. 1928 a byl položen při příležitosti 10. výročí vzniku samostatného Československa. Zasvěcení Srdci Ježíšově má vyjádřit poděkování za dosažení samostatnosti a prosbu o ochranu naší vlasti.

Church of the Most Sacred Heart of Our Lord

Roman Catholic Church of the Most Sacred Heart at Jiřího z Poděbrad Square in Prague has been on the Czech list of national cultural monuments since 2010.

Slovenian architect Josip Plečnik is best known in the Czech Republic as the architect of Prague Castle. His Church of the Most Sacred Heart at the Jiřího z Poděbrad Square has become an integral part of Vinohrady and dominates the skyline of Prague. It was ordained May 8, 1932.

Plečnik finished his draft in 1927, dramatically changing his original vision, without claiming any compensation for it. When designing the church, he was allegedly inspired by early Christian Mediterranean architecture.

The wide main tower with six bells is topped with a three-meter high copper dome and a four-meter cross, reaching a total height of 42 meters. The tower has a large round window with a diameter of 7.6 meters, which also functions as a clock.

The foundation stone of the church dates back to 28. 10. 1928 and was laid to commemorate the 10th anniversary of establishing Czechoslovakia as an independent country. Consecrating the church to the Heart of Jesus was supposed to express gratitude for attaining independence as well as a plea for protecting our homeland.

 ¨

Napsat komentář

Back to Top