Vycházka č. 7- Nový židovský hřbitov

20160525_100613V rámci projektu SFSN se naše třída 5.A vypravila na Nový židovský hřbitov v Praze. Námi zvolený úkol měl dvě části. Nejprve jsme na hřbitově hledali a našli místa odpočinku českých literátů (Poláček, Kafka, Orten), významných českých rodin i památníky obětem 2. světové války. Úkolem druhé části bylo zaznamenat a podrobně se seznámit se životem těchto osobností. Všechny získané poznatky dětí byly zpracovány do „knihy“, kde je také mapa s vyznačenými hroby i zajímavosti o založení hřbitova nebo zápisy o autorech náhrobků.

On behalf of the project SFSN, our class V.A. went to the New Jewish Cemetery in Prague. The chosen task consisted of two parts. First we searched the cemetery to find the resting places of the famous Czech writers (as Polaček, Kafka, Orten), the importat Czech families and also the Monuments of the victims of the Second World War . The task of the second part was to register and become thoroughly familiar with the lives of these importatnt people from the Czech history. All this information was put into a book, in which there is included a map with signed graves. You can also find some interesting facts about how the cemetery was established or some notes about the authors of the monuments in this book.

20160525_100836    20160525_102925

Back to Top