Dopis pro rodiče

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200
tel.: 222 715 691
email: info@lupacovka.cz

Vážení rodiče,
děkujeme Vám za spolupráci, kterou jste uplynulém školním roce podpořili naši školu, a za důvěru, kterou vkládáte do pedagogického sboru ZŠ Lupáčova. Vážíme si Vašeho aktivního zapojení do života školy a obracíme se na Vás s následující výzvou:
V současné době s výhledem do školního roku 2017/2018 pokračuje v městské části Praha 3 a též u nás ve škole projekt So far – So near zaměřený na spolupráci s rodinami žáků s odlišným mateřským jazykem či cizí státní příslušností. Aktuální část projektu má název „Jak si hrajeme u nás i ve světě“ a má za úkol představit české veřejnosti sportovní a deskové hry, které jsou populární v zemích našich sousedů a přátel. Pokud víte o nějaké takové hře, třeba jste ji rádi hráli v dětství, poskytněte prosím její pravidla, herní plány atd. třídním učitelkám Vašich dětí, které z nich společně se třídou zpracují výstupy v podobě překladů do dalších světových jazyků, pravidel, videí, fotografií a prezentací. Nejdéle na konci října tohoto roku bychom rádi sestavili jakýsi mezinárodní „katalog“ sportovních a deskových her a uspořádali sportovně – zábavný den, kde by si třeba i za vaší asistence zkusili hry zahrát naši žáci.
Druhým evropským projektem je Den jazyků, který připadá na 26. 9. 2017. Zde Vás a Vaše děti vyzýváme k osobnímu představení Vašeho rodného jazyka, případně dalších jazyků, které jsou Vám blízké, na dopoledním workshopu, který se chystáme právě v Den jazyků v prostorách školy uspořádat. Každá učebna by byla věnována jednomu cizímu jazyku a děti z 1. i 2. stupně, které by se o daném jazyku chtěli dozvědět něco více, by se zúčastnily kvízů a dalších zajímavých úkolů s tímto jazykem spojených. Prosíme tedy o Vaši součinnost i při této plánované akci.
Pokud máte zájem se jednoho či druhého projektu zúčastnit, či v nich být škole nějak nápomocni, neváhejte nás prosím kontaktovat.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci!

Za ZŠ Lupáčova
Mgr. Kamila Kubrová
zástupkyně ředitele
tel.: 777 477 981
kubrova@lupacovka.cz

Back to Top