2018 – svátky a tradice

Tradice a svátky jsou jedním z nejdůležitějších symbolů jednotlivých etnik i národů. V jejich přehledu se seznámíme také s kulturou a povědomím našich spolužáků.  Studium těchto tradic, svátků může na historickém základu přispět k vzájemnému pochopení jako zásadního atributu pro budoucí soužití. 

Rok 2018 přinese právě přehled těchto významných událostí v životě různých národů.