Ramadán – 3.B

 

 

 

 

V červnu jsme ve škole přivítali Adnanova tatínka, který pochází z Alžíru. Pověděl nám něco o Alžíru, islámu, o tradicích spojených s Ramadánem, ukázal nám arabské písmo a

nachystal nám tradiční sváteční cukroví.

Alžírsko

Alžírsko je stát, který leží v severní části Afriky, na pobřeží Středozemního moře. Je to největší stát na africkém kontinentu a má přibližně 40 milionů obyvatel. Úřední jazykem je arabština a berberština, ale domluvíte se zde i francouzsky. Státním náboženstvím je islám.

Islám

Islám je náboženství, které je založené na učení proroka Mohameda. Vyznavač islámu se nazývá muslim. Základní knihou islámu je Korán. Muslimové věří, že Korán zjevil bůh (Alláh) Mohamedovi.

Za počátek islámského letopočtu se považuje náš rok 622, kdy Mohamed opustil Mekku a vydal se do Mediny. Pro muslimy je toto rok 0, letos mají rok 1432. Muslimové také používají jiný kalendář než my, řídí se podle měsíce, tzn. měsíc má vždy 28 dní.

Každý muslim musí dodržovat 5 pilířů:

 1. Existuje jediný bůh- Alláh.
 2. Modlitba 5x denně, směrem k Mekce.
 3. Dobročinnost- odevzdávání předepsané almužny
 4. Dodržovat půst o Ramadánu.
 5. Aspoň jednou za život podniknout pouť do Mekky.

Ramadán

Ramadán je 9. měsíc islámského lunárního kalendáře. Je to pohyblivý termín, letos připadl na 16.5.-14.6.

V průběhu celého měsíce Ramadánu muslimové slaví první zjevení boha Mohamedovi a první zjevení Koránu.

Muslimové celý měsíc dodržují půst-saum. Od východu do západu slunce nesmějí jíst, pít, ani se věnovat ostatním tělesným požitkům. Po západu slunce se konají hostiny a jí se mnoho tradičních jídel. Hostina začíná pokrmem z datlí a mléka (iftár). V průběhu noci se lidé snaží vypít co nejvíce vody a vydatně, i když střídmě, se najíst, aby vydrželi další den. Půst nemusí dodržovat děti, nemocní, staří s těhotné ženy.

Arabština

V Alžíru se mluví arabsky, berbersky , franouzsky. Arabské písmo je pro nás velmi exotické. Píše se zprava doleva.

Moc děkujeme za příjemnou návštěvu ve škole. Užili jsme si to a dozvěděli jsme se mnoho nových a zajímavých věcí!

 

 

في حزيران / يونيو ، رحبنا بوالد عدنان الذي جاء من الجزائر. أخبرنا عن الجزائر ، الإسلام ، عن التقاليد المرتبطة بشهر رمضان ، اكتشفنا معه الخط العربي ، وأحضرنا حلوى جزائرية تقليدية.

الجزائر

الجزائر دولة تقع في الجزء الشمالي من إفريقيا على ساحل البحر المتوسط. وهي أكبر دولة في القارة الأفريقية ويبلغ عدد سكانها حوالي 40 مليون نسمة. اللغة الرسمية هي العربية والبربرية ، لكن يمكنك أيضًا التحدث بالفرنسية. دين الدولة هو الإسلام

 

الإسلام دين قائم على تعليم النبي محمد. الإسلامي يدعى مسلم. الكتاب الأساسي للإسلام هو القرآن.

تعتبر بداية العصر الإسلامي عام 622 ، عندما غادر محمد مكة وذهب إلى المدينة. بالنسبة للمسلمين هذا العام هو 0 ، هذا العام هو 1432. كما يستخدم المسلمون تقويمًا مختلفًا عما نحن عليه ، فهو محكوم بالشهر ، والشهر له 28 يومًا.

 

 1. الله رسولُ محمدًا وأنَّ اللهُ لاإ إلهَ لا أن شَهادةِ الصلاة 5 مرات في اليوم ، نحو مكة.
 2. الزكاة
 3. صيام رمضان.
 4. الحج إلى مكة مرة واحدة على الأقل في العمر

 

صيام

رمضان هو الشهر التاسع من التقويم القمري الإسلامي.

طوال شهر رمضان ، يحتفل المسلمون بالوحي الأول لإله محمد وأول إعلان للقرآن.

المسلمون يصومون لمدة شهر.

من الشروق إلى غروب الشمس ، لا يمكنهم أن يأكلوا أو يشربوا

 

بعد غروب الشمس ، تقام الحفلات ويتم تقديم العديد من الأطباق التقليدية. تبدأ المأدبة مع وجبة من التمر والحليب (الإفطار)

أثناء الليل ، يحاول الناس شرب أكبر قدر ممكن من الماء ، وتناول الطعام من أجل البقاء في اليوم التالي. الصيام لا يجب أن يتبع الأطفال والمرضى وكبار السن والنساء الحوامل

 

العربية

       الجزائر تتحدث العربية والبربرية والفرنسية. العربية غريبة جدا بالنسبة لنا. يكتب من اليمين إلى اليسار.

شكرا جزيلا لزيارة جميلة للمدرسة. استمتعنا بها وتعلمت الكثير من الأشياء الجديدة والممتعة

 

 

 

Ramadan

This month we welcomed Adnan´s father in our class. He comes from Algiers. He told us something about Algiers, Islam, Ramadan traditions, he showed us arabian writing and prepared traditional festive sweets.

Algeria

Algeria is a state in the north part of Africa, on the coast of the Mediterranean Sea. It is the biggest state in African continent and it has approximately 40 millions of citizens. Official languages are Arabic and Berber, but people speak French here as well. The official religion is Islam.

Islam is a religion based on prophet Mohamed´s learning. Islamic believer is called Muslim. The fundamental book of Islam is the Koran. All Muslims believe that the Koran was showed to Mohamed by god (Allah).

Our year 622 is considered as the beginning of the islamic year. At this time Mohamed left Mekka and went to Medina. This year is year 0 for Muslims, which means that nowadays they have year 1432.

Every Muslim has to abide five pillars:

 1. There´s only one god – Allah.
 2. Prayer – Praying 5 times a day, kneeling towards Mecca
 3. Charity – giving required alms
 4. Fasting during the month of Ramadan
 5. At least once in a life go on a pilgrimage to Mekka

 

Ramadan is the ninth month of Islamic lunar calender. Its date changes every year, this year it was from 16th May to 14th June.

During the whole Ramadan month Muslims celebrate first apparition of god to Mohamed and first apparition of Koran.

Muslims fast all month. The fast is called saum. From sunrise to sunset they can´t eat, drink or have any other physical pleasures. After the sunset many feasts take place and people eat lof of traditional meals. The feast starts with meal from dates and milk (it´s called iftár). During the night, people try to drink as much water as they can and eat properly, but with moderation, to keep on for another day. Children, sick persons, old persons and pregnant women don´t have to fast.

Arabic

In Algeria they speak Arabic, Berber and French. Arabian writing is very exotic for us. It is writen from right side to left side.

We are very thankful for this pleasant visit in our school. We enjoyed it and learned lot of new and interesting things!

 

Ramadan

En juin nous avons accueilli le père d´Adnan, qui vient d´Alger. Il nous a dit quelque chose d´Algere, d´Islam, de traditions lieés au Ramadan, il nous a monté l´écriture arabe et il nous a préparé la sucrerie traditionnelle.

Algérie

L´Algérie est un pays, qui se trouve en Afrique du Nord, au bord de la mer Méditerranée. C´est le plus grand pays d´Afrique avec 40 million habitants. La langue officielle est l´arabe et le berbère, mais vous y pouvez également parler français. La religion nationale est islam.

Islam

L´islam est la religion fondée sur la doctrine de prophète Mahomet. Un adepte de l´islam est appellé un musulman. Le livre sacré d´islam s´appelle le Coran. Les musulmans croient que le Coran a été révelé à Mahomet par Dieu (Allah)

Comme le début de l´année arabe est consideré notre an 622 où Mahomet a quitté La Mecque pour partir à Médine. Pour les musulmans c´est l´année 0, maintenant ils ont l´année 1432. Les musulmans utilise l´autre calendrier que nous, ils suivent le mois, c´est-à-dire que le mois a toujours 28 jours.

Tout les musulman doit accomplier 5 piliers:

 1. Il n´existe qu´un Dieu – Allah.
 2. La priėre – l´accomplissement de la priėre 5 fois par jour, dans la direction vers la Mecque
 3. La charité – donner l´aumône légale
 4. Le respect du jeûne lors du mois de ramadan
 5. Au moins une fois dans la vie se rendre à la Mecque

Ramadan

Ramadan est le neuvième mois de lunaire calendrier islamique. La date change tout le temps, cette année c´était entre le 16 mai et 14 juin.

Pendant le mois de Ramadan les musulmans fêtent l´apparition de Dieu à Mahomet et la première apparition du Coran.

Les musulmans gardent le jeûne (saum) tout le mois. De lever de soleil à coucher de soleil ils sont interdits à manger, boire et avoir les autres plaisirs corporels. Après le coucher de soleil il y a un festin où ils mangent beaucoup de repas traditionnels. Le festin commence par le repas fait des dattes et du lait (iftár). Pendant la nuit les gens essaient de boire le plus d´eau possible et manger proprement mais avec sobriété pour soutenir l´autre jour. Les enfants, les malades, les personnes âgés et les femmes enceintes ne sont pas obligés de garder le jeûne.

L´arabe

En Algérie ils parlent l´arabe, le berbère, le français. L´écriture arabe est vraiment exotique pour nous. Ils l´écrivent de droit à gauche.

Nous remercions beaucoup pour la visite agréable dans notre école. Nous avons bien profité et nous avons appris beaucoup de choses nouvelles et intéressantes.