Babalu Aye – Kuba

SVÁTEK “BABALU AYE” NA KUBĚ

  1. prosince

BABALU AYE je ve světe, v Evropě i v Jižní Americe, připomínkou  svatého Lazara a připadá  na den 17. prosince. Na ostrově Kuba se jedná o afrokubánské náboženství “santeria yoruba” . Kuba je jednou ze zemí, kde dodnes vládne socialismus a komunistická totalita, potírající projevy náboženství a svobodného umění. Tato tradice byla ještě před nedávnem zakázána. I přes sankce je svátek mezi lidmi stále velmi oblíben a dne 17. prosince je provozován v domácnostech, na dvorech či na ulicích. Lidé, kteří z politických důvodů z Kuby tajně odpluli na lodích a emigrovali na Miami nebo např. zpět do Evropy do Španělska, rozšířili svátek dál do dalších koutů světa. Dnes je santeria i svátek  Babalu Aye velmi oblíben i  mezi mladými na Miami na Floridě. Proniká do Evropy, je slaven například také na španělské Mallorce.

JAK SVÁTEK VYPADÁ?

Důležitou součástí svátku je zpěv, tanec do rytmu neustálého bubnování “bembe a San Lazáro”. Součástí je taneční pásmo – na scénu přicházi herec tanečník, který představuje chromého a chorého Lazara, plazí se po zemi, ale za rytmu bubnů postupně ožívá , uzdravuje se a poté vesele tančí. Během svátku jsou  lidé  v duchu santeria  bíle oblečeni, na krku mají korálky z bílých mušlí  a v rukou drží rozžaté svíčky a někdy i květiny růžových mečíků.  Zpívají zvedají ruce a uvolněně tančí u oltáře hustě zdobeného květinami a se soškou svatého Lazara, u jehož nohou jsou vyskládány dary v podobě luštěnin a pokrmů v keramických nádobách a miskách taktéž zdobených bílými mušlemi.

KDO JE LAZAR?

Babalu Aye – tedy svatý Lazar je znázorněn v podobě chromého starce s vousem, kráčejícího směrem od jeskyně s berlemi a doprovázen psy. V tomto podání se spíše znázorněním podobá žebrák Lazarovi, který vystupuje jako jedna ze dvou hlavních postav jednoho Ježíšova podobenství. Svatý Lazar byl ale také zejména Lazar z Betánie, bratr Marie a Marty – Ježíšův osobní přítel. Onemocněl na lepru a zemřel. Když se čtyři dny po smrti ke skalnímu hrobu dostavil Ježíš, zázračně ho vzkřísil z mrtvých. Svatý Lazar je proto spojován s nemocí a uzdravením (byly po něm často pojmenovávány špitály – lazarety ). Ale i v Brazílii mají podobný svátek – jejich jihoamerické náboženství candomblé  dne 17. prosince připadá na den Slavnost pána neštovic. Kubánský svátek Babalu Aye je slavností obnovy a oživení. Svatý Lazar je patronem všech nemocných, kteří chtějí být vyléčeni, živí a zdraví.

KDE LEŽÍ OSTROV KUBA?

Kuba je největší ostrovní stát v Karibiku, kde jsou i pralesy. Přes moře sousedí se Spojenými státy americkými a Mexikem, ostrovními státy karibské oblasti (Bahamy, Haiti a Jamajka). Nedaleko od Kuby leží i mexický Yucatán a na severozápad od země se nachází mohutný Mexický záliv. Na Kubě se dnes mluví španělsky – obřady santeria jsou v jazyce yoruba, v kombinaci se španělštinou. 

JAKÝM ZPŮSOBEM SE SVATÝ LAZAR DOSTAL AŽ NA KUBU?

Bůh, který předcházel  Lazarovi se jmenoval Babalu Aye. Jak se židovský Lazar původem z Izraele setkal s africkým bůžkem orishou Babalu Aye až na opačném konci planety – tedy na karibském ostrově Kuba v JIžní Americe? 

Když roku 1492 Kubu objevil španělský mořeplavec Kryštof Kolumbus ostrov, pojmenoval  jej Juana. Stejně jako celá Jižní Amerika, tak i Kuba poté začala zajímat křesťanské misionáře, kteří sem postupně vnášeli  katolicismus a španělštinu. V neposlední řadě evropské kolonizátory – na ostrov byli z Afriky přiváženi černoši, aby pracovali na plantážích, kde pěstovali cuktrovou třtinu a tabák.  Mezi těmito černošskými otroky převažovali příslušníci kmene Yoruba. Když se tato jejich africká víra setkala s křesťanskou, jejich afričtí bohové  orishas se zrcadlově proměnili v křesťanské svaté. Charakter dnešních obřadů odpovídá vlivům, které se setkaly na ostrově Kuby – jedná se o prvky africké, domorodých indiánů a španělského katolicismu. Na Kubě sice vládne komuistická totalita dál, ale tato opatření již v dnešní době nejsou tak přísná a tradice Babalu Aye, který vždy patřil k nejoblíbenějším lidovým svátkům, pokračuje dál.

 

Back to Top