Socha svobody

Tento symbol Ameriky, stojící na Ostrově svobody u New Yorku, dosahuje i s podstavcem výšky 93 m a váhy 205 tun. Socha Svobody představuje mnoho symbolů – pochodeň je symbolem pokroku, u nohou leží roztržená pouta tyranie a desky představující Deklaraci nezávislosti. Symbolem svobody má být koruna se sedmi paprsky, které světlo vyzařují přes sedm moří do sedmi kontinentů. Na konstrukci sochy se podílelo několik významných autorů – první model byl od F. A. Bertholdiho, poslední pak od stavitele Gustava Eiffela. Socha Svobody byla 4. července 1886 předána jako dar Francie při příležitosti vyhlášení nezávislosti Ameriky. Poté byla rozložena a po kusech přepravena do New Yorku, kde její sestavení trvalo dlouhé dva roky. Socha Svobody byla v roce 1984 zapsána na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO.

The Statue of Libery (New York, USA)

This symbol of America stands on Liberty Island, New York, and is 93 m tall, including the plinth, and weighs 205 tonnes.  The Statue of Libery represents many symbols, the torch is a symbol of progress, at the feet lie broken manacles of tyranny and the tablet represents the Declartion of Independence.  The crown with seven beam,s which cast light across the seven seas to seven continents, is a symbol of freedom. Several well-known designers took part in the consruction of the statue. The first model was by FA Bartholdi and the last by, engineer, Gustav Eiffel. The Statue of Libery twas given by the French on 4 July 1886 as part of the American declaration of Independence.  It was then transported to New York in pieces where its construction too two long years. The Statue of Libery was recognised as a UNESCO heritage site in 1984.

Back to Top