Koloseum

Koloseum je jednou z nejvíce obdivovaných památek světa pro svou nevyčíslitelnou historickou a archeologickou hodnotu, symbol Říma. Jeho skutečné jméno je Flaviovský amfiteátr. V době výstavby se jednalo o jeden z mnoha amfiteátrů, které byly na území Římské říše navrženy. Přídomek Flaviovský získalo Koloseum na počest císařů, kteří z této dynastie pocházeli a zasloužili se o její vznik. Jednalo se o císaře Vespasiana Flavia, jenž stavbu zahájil, a jeho syny Tita a Domitia, za jejichž vlády byla stavba dokončena a rozšířena. Na místě Kolosea bylo jezero, které si tam nechal zbudovat císař Nero. Až Vespasianus jezero vysušil a na jeho místě nechal postavit amfiteátr určená k pobavení obyvatel. Název Koloseum pochází až ze středověku. U Neronova jezera stávala v minulosti monumentální socha císaře v nadživotní velikosti. Ačkoli císař Vespasianus nechal jezero vysušit, obrovskou sochu ponechal. Hlava císaře byla nahrazena obličejem slunečního boha Hélia. Soše byla přisuzována zázračná moc a její „kolosální“ velikost se ujala v názvu nového amfiteátru. Koloseum není kulaté, má tvar oválu s obvodem 527 metrů. Na délku měří 189 metrů, na šířku 156 metrů. Celková rozloha je 24 000 metrů čtverečných a původně mělo 52 metrů na výšku. Stále je to největší amfiteátr na světě. Koloseum bylo postaveno za pouhých osm let. Stavební práce začaly v roce 72. Na jeho hrubou stavbu bylo použito 100 000 metrů krychlových vápence. Původně bylo celé obloženo mramorem. V každém výklenku stála socha a vnitřní chodby byly bohatě zdobeny malovanými štuky. Zahajovací hry trvaly sto dní, byly zdarma pro všechny občany Říma a bylo při nich zabito více než 9 000 kusů divoké zvěře. O život přišlo i mnoho trestanců, gladiátorů a bojovníků. Kapacita byla až 70 000 diváků. Čtyři řady lavic pojaly až 60 000 diváků sedících podle společenského postavení, dalších 10 000 osob tvořilo obecenstvo stojící v nejvyšším patře. Díky důmyslně promyšlenému systému osmdesáti vchodů a logicky uspořádaným vnitřním chodbám, byla celá tato masa lidí usazena bez problémů do deseti minut. Nepřízeň počasí řešila zahrnovací plachta, sestavená z 80 rozměrných kusů textilií. Byla přivázána ke 240 stožárům. Vedle známých gladiátorských zápasů se v amfiteátru pořádaly i rekonstrukce slavných bitev, dramata založená na klasické mytologii, popravy a zápasy s divokou zvěří. V průběhu staletí bylo v Koloseu usmrceno přes milion kusů zvířat a půl milionu lidských obětí (gladiátoři, zločinci, trestanci a váleční vězni). Poslední představení se zde konalo v roce 523. Poté sloužilo jako pevnost nebo zdroj stavebního materiálu, např. pro baziliku sv. Petra

The Colosseum (Rome, Italy)

The Colousseum is one of the most admired monuments in the world for its incalculabe historical and architectural value and a symbol of Rome. Its original name was the Flavian Ampitheatre.  The name Flavian was given to the ampitheatre in honour of the dynasty of Emperors who were responsible for its construction.  The Colosseum is not round but oval with a perimeter of 527m.  It is 189m long and 156m wide. In its total extent it  is 24 000 m2 and was originally 52m high. It remains the largest ampitheatre in the world.  The Colosseum was built in a mere eight years. Work began in the year 72 AD. The capacity was 70 000 spectators.  In addition to the well-known gladiator fights the ampotheatre held reconstructions of famous battles, dramatisation of classical mythology, executions and fights with wild animals.  The last performance took place in 523 AD.  After that it was used as a fortress or a source of building materials.

Back to Top