Památník tisíciletí – Maďarsko

Náměstí Hrdinů, maďarsky Hősök tere, je jedno z významných náměstí v centru maďarského hlavního města a cíl všech návštěvníků Budapešti. Leží v budapešťské části Budín a ukončuje slavnou Andrássyho třídu. Budovat se začalo roku 1896 u příležitostí oslav tisíciletého výročí příchodu maďarských kmenů do Karpatské kotliny. Jeho stavba však trvala více než 30 let a svůj dnešní název dostalo až v roce 1932. Na náměstí se nachází stanice tzv. jubilejní trasy budapešťské podzemní dráhy, která byla vybudovaná u příležitosti stejného výročí a která se po Londýnu a Chicagu stala třetím nejstarším metrem na světě. Dominantu náměstí tvoří Památník Tisíciletí, postavený podle návrhu Alberta Schickedanze. V jeho středu stojí 36 metrů vysoký antický korintský sloup, z jehož vrcholu shlíží archanděl Gabriel. V jedné ruce třímá apoštolský kříž jako připomínku skutečnosti, že Maďaři záhy po příchodu do této oblasti přijali křesťanství, v druhé drží korunu svatého Štěpána, neboť víru přijali právě za panování tohoto krále. U paty sloupu sedí na svém koni kníže Arpád, který sem Maďary přivedl, obklopený šesti sochami kmenových knížat. Před sloupem se nachází hrob neznámého vojína. Jejich kulisu tvoří půlkruhová kolonáda, rozdělená na dvě části. Její vrchol zakončují alegorická sousoší, ztvárňující Válku, Mír, Moudro, Slávu, Práci a Blahobyt. Každou část dělí 6 sloupů, vedle nichž se nachází 14 soch významných postav maďarské historie. Osm z nich představuje předhabsburské krále a šest je vzpomínkou na vůdce povstání proti Habsburkům.

 

The Millenium Monument (Budapest, Hungary)

The Heroes‘ Square, Hősök tere in Hungarian, i sone ot the most impressive squares in the  centre of Hungary’s capital and a destination for all visitors to Budapest. Building began in 1896 on the occassion of the millenial anniversary of the arrival of Hungary tribs in the Carpathian basin. The construction tookmore than thirty years. The dominant feature of the square is the monument. At its centre stands a 36m high classical Corinthian column, from the top of which looks down the archangel Gabriel. Prince Arpad, who led the Hungarians here, stands at the foot of the column on his horse, surrounded by six statues of the tribal lands. In front of the column stands the tomb of the unknown soldier.  Behind stands a semicircular colonnade, divided in two parts. On top of the colonnade sit allegorical statues depicting War, Peasce, Wisdom, Glory, Work and Prosperity.  Each half of the colonnade has six columns, between which are fourteen statues of imporant, Hungarian, historical figures.

 

Back to Top