Westminsterské opatství

Westminsterské opatství je jednou z nekrásnějších památek Velké Británie. Nachází se v Londýně a tradičně je jedním z nejnavštěvovanějších míst v zemi. Můžeme zde navštívit na 3000 památníků a náhrobků významných postav britského života, i když některé známé osobnosti mají svůj pravý hrob jinde. Opatství bylo postaveno v 8. století a od roku 1066, kdy zde byl korunován Vilém Dobyvatel, je to místo korunovace všech britských panovníků. Konají se zde i královské svatby, včetně posledním svatby prince Williama a Kate Middleton v roce 2011. Podoba, jak Westminsterské opatství známe dnes, pochází už ze 13. století a je zde patrný vliv francouzské gotiky po vzoru velkých francouzských katedrál.

 

Westminster Abbey (London, UK)

Westminster Abbey is one of the most beautiful monuments in Great Britain,  it is located in London and is one of the most visited places in the country.  Here we can visit 3000 memorials and the tombs of important British persons. However, some of these famous figures have their real graves elsewhere.  The Abbey was built in the 8th century and from 1066 AD, when William the Conqueror was crowned here, it has been the place where British monarchs have been.  Royal weddings take place here, including the wedding of prince William and Kate Middleton in 2011.  Westminster Abbey’s appearance, as we know it today, dates from the 13th century and we can see the unmistakable influence of French gothic, similar to the great French cathedrals.

Back to Top