Katedrála ve Špýru (Německo)

Katedrála je zařazena do seznamu památek UNESCO od roku 1981 a zároveň je chráněnou památkou podle Haagské úmluvy. Jedná se o biskupský kostel nacházející se v těsné blízkosti Rýna v jihozápadním Německu ve spolkové zemi Porýní–Falc. Je to největší dochovaná románská stavba na světě. Bazilika má čtyři věže a barokní kopuli, v níž se nachází 9 zvonů. V původní kryptě z roku 1040  je pohřbeno několik římských králů a císařů. Celý kostel je 134 m dlouhý a 34 m široký a je postaven z červeného pískovce. Z pohledu českých dějin je významné datum 1. září 1310, kdy zde proběhla svatba krále Jana Lucemburského s dědičkou českého trůnu Eliškou Přemyslovnou.

Back to Top