Demografický vývoj počtu cizinců v ZŠ Lupáčova

Na vloženém grafu je velmi dobře patrný trend narůstajícího počtu migrantů a cizinců, kteří přicházejí do ZŠ Lupáčova především ze třetích zemí. Vzhledem k počtu žáků, který se díky silnýmpočtycizinců20022013 populačním ročníkům, v letošním roce zvýšil, je % cizinců v letošním školním roce na úrovni roku minuého. Když ale srovnáme absolutní čísla, musíme konstatovat, že v průběhu posledních dvou let, se počet cizinců v ZŠ Lupáčova zdvojnásobil. Počet cizinců ze zemí Evropské unie zůstává shodný do úrovně jednoho procenta.

V projektu jsme jako srovnávací skupinu však zahrnuli i děti ze smíšených manželství; takových dětí je ve škole k dnešnímu 44.

Napsat komentář

Back to Top