Projektový den 2.C

Projekt jsme napojili na dlouhodobou koncepci vést děti k toleranci, soudržnosti a pozitivnímu vnímání odlišností. O to se snažíme již od začátku 1.třídy. Jeden z prvních společných momentů 1. září 2012 byl utvořený kruh v té chvíli úplně nových spolužáků, kteří se drželi za ruce a stiskem se poprvé pozdravili a na dlouhý čas tak utvořili jeden nedělitelný kolektiv. Jen na nich od té chvíle záleželo, jak jim v té třídě bude. Symbolika

„Jsme na jedné lodi“… platí všeobecně. V rodině, ve třídě, v práci i na celé planetě.

Na symbolice kruhu jsme si s dětmi vysvětlili, že kruh je nedělitelný, nezačíná, nekončí a je tak silný, jak silný budou jeho články. Nejslabším článkům je třeba podat pomocnou ruku.

Vzpomínkou na první školní den jsme začali 1. část projektu, kde jsem děti formou otázek a odpovědí dovedla k potřebě vnímání odlišností, ale zároveň k toleranci k rozdílům.

Vysvětlila jsem jim pojem rasová nesnášenlivost – Žižkov romové. Zde děti mluvily z vlastních zkušeností. II.světová válka – židovská otázka, kde jsme si na IT pustili krátké ukázky z období holocaustu.

Tuto část jsme zakončili větou : „NEMUSÍME SE MILOVAT,ALE MUSÍME SE TOLEROVAT“.

Poznatky z této části si děti zapsaly do projektového sešitu, vybarvily si maketu zeměkoule, kterou drží v dlaních lidé různých barev pleti a další tematické obrázky.

Ve druhé části jsme se blíže seznámili pomocí mapy a IT s Ukrajinou, ze které pochází rodina Ivana Spiváka, který se již narodil v Praze. Řekl nám o této zemi několik zajímavostí, včetně pohledu jeho rodiny na současnou politickou situaci na Ukrajině.

Měli jsme i ochutnávku národního jídla pelmení a recept na boršč si děti nalepily do sešitu.

Děti si nakreslili do sešitu vlajku Ukrajiny, vysvětlily si barvy a zapsaly si něco z reálií této země.

Překreslili si mapku s poloostrovem Krym.V poslední části jsme si vyrobily z tvrdého kartónu mapu Ukrajiny s největšími městy, řekami a sousedními státy.

Děti pracovaly po celý den velmi aktivně, některé věci prožívaly emotivně. Myslím, že tím, že jsme se věnovali pouze jedné zemi je větší šance zapamatování.

Důležitým momentem byla i vlastní zkušenost Ivánka a zmíněná současná politická krize.OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Napsat komentář