Projekt č.2 V.C – srovnání vietnamské, ruské a české dětské literatury

Žáci se rozdělili do  3. skupin a pracovali s předem připraveným materiálem.                     Zaměřili se na základní poznatky o  vietnamské, ruské a  české dětské literatuře-známí      spisovatelé , hlavní  postavy , čerpání motivů ..Velkým  přínosem bylo ukázání rozdílů  např. v  pohádkách.

V další části integrovaní žáci úryvek přečetli v originálu a přeložili do českého jazyka. Ostatní poslouchali a poté si knihy prohlédli. Dále se seznámili i s jejich abecedou.

V poslední části  projektu si každý žák zvolil téma, název a stal se autorem  své vlastní knihy. Výsledkem byly překrásně zpracované a individuálně svázané knihy. Na závěr si žáci zvolili nejlepší knihu  projektu, která byla oceněna.

Výstup projektu :

  • Vytvoření knihy – vlastní příběh i s ilustrací

Finál 7 finál 1 Finál 2 Finál 3 Finál 4 Finál 5 Finál 6 Finál 12 Finál 8 Finál 9 Finál 10 Finál 11

Napsat komentář