Jak slavíme Vánoce – Vánoce v cizích zemích – 3. B

Toto téma jsme s dětmi zpracovávali souběžně s  projektem – Cizí země, kde „rodilí mluvčí“, spolu se svými kamarády hledali informace o „své“ zemi, ty pak zpracovali a představili ostatním.

Jednou ze součástí bylo i to, jak se u nich slaví Vánoce. Děti popsaly, jak to chodí v jejich zemi, jak oni ty jednotlivé zvyky dodržují, jaká jsou tradiční jídla apod.

Společně jsme pak vytvořili tabulku, ve které jednotlivé země porovnáváme, co se týče data, jídla, zvyků a to, kdo jim nosí dárky a jak se jmenuje. Celý projekt se týkal Švýcarska, Makedovie, Srbska, Maďarska, Ukrajiny, Izraele a Velké Británie. Vše jsme srovnávali i se zvyky a tradicemi v ČR.

Dětem se toto téma moc líbilo a zaníceně diskutovaly, co je lepší, jak to mají u nich doma a hlavně kdo jim nosí dárky.

Na závěr jsme si vyrobili papírového andělíčka.

Fotografie1170 Fotografie1182 Fotografie1184 Fotografie1186

Napsat komentář

Back to Top