SFSN 2015

 

V roce 2015 pokračuje projekt  třetím rokem.  Tentokrát jsou tématem národní památky UNESCO jako prostředek stmelování kolektivů a posilování národní identity většinové společnosti včetně vytváření národních identit žáků migrantů.
Symbolickým propojením celého projektu bude v tomto případě síť škol UNESCO – ASP NET, v rámci které naše škola působí. A právě památky UNESCO se stanou spojnicí mezi zeměmi migrantů. Prostřednictvím českých národních památek UNESCO se pokusíme vytvořit mnohem zřetelnější vnímání naší národní identity a hrdosti právě ve vazbě na migranty v naší škole.

Národní identita – struktura projektu 2015

Napsat komentář

Back to Top