SFSN 2019

Charakteristika projektu pro kalendářní rok 2019 – Knihy našich kamarádů

Projekt So Far So Near zaměřený na integraci cizinců má na ZŠ Lupáčova už svou sedmiletou tradici. V roce 2016 byl projekt odměněn Evropskou jazykovou cenou.

  1. Stručný popis situace: ZŠ Lupáčova vzhledem k její poloze v centru Prahy, rozšířené výuce cizích jazyků a informačních technologií navštěvuje 48 žáků – cizinců. Na základě šesti předchozích částí projektu SFSN došlo k lepší spolupráci školy s rodinami žáků – cizinců, jejich aktivní zapojení do projektu (práce na překladech získaných materiálů, organizace worhshopů…) přispělo i k přirozenému začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do dětských kolektivů. Žáci – cizinci získali vzhledem k počátečním tématům projektu (památky UNESCO, památky a významné osobnosti Žižkova) a všem souvisejícím aktivitám nové informace o regionu, ve kterém žijí, o jeho historii i současnosti. V roce 2018 jsme opět velmi úspěšně do projektu zapojili rodiny žáků – cizinců, seznamovali jsme se se svátky a lidovými tradicemi zahraničních spolužáků. Předpokládáme, že úsilí, které museli v rámci projektu vyvinout, se odrazí v jejich pozitivním vztahu k České republice a jejím obyvatelům. V tomto trendu bychom rádi pokračovali i v následujícím roce 2019, kdy se v rámci podpory čtenářské a informační gramotnosti zaměříme na významné spisovatele a nejoblíbenější dětské knihy v zemích, odkud pocházejí někteří naši žáci. Opět počítáme se zapojením rodin těchto žáků a samozřejmě tříd, které tito žáci navštěvují. 7. část projektu SFSN ponese název Oblíbené knihy v zemích našich spolužáků.
  2. Cílová skupina, počty žáků a učitelů zapojených do projektu: Cílovou skupinu tvoří 48 žáků – cizinců (předpoklad je zapojení alespoň 20 z nich), zprostředkovaně i jejich rodiny, samozřejmě čeští žáci – 7. části projektu se zúčastní cca 300 žáků od 1. do 9. ročníku. Zapojí se přibližně 20 učitelů.
  3. Popis aktivit projektu: Téma: významní spisovatelé a nejoblíbenější dětské knihy v zemích našich zahraničních spolužáků. Třídy se seznámí s oblíbenými knihami, s jejich hrdiny a s populárními spisovateli, všechny aktivity vyvíjené v rámci projektu zdokumentují (foto, videa, prezentace, plakáty). Z tohoto projektu plánujeme 10 výstupů. Souhrnným výstupem bude síť čtenářských koutků, rozmístěná po budově školy. V těchto koutcích budou žákům i učitelům k dispozici samotné knihy i jejich případné české překlady, dále ilustrace a reflexe žáků, komiksová zpracování, doporučení k četbě pro spolužáky, výstupy a fotografie z třídních workshopů. Dále dojde k překladu do dalších jazyků vyučovaných ve škole. Bude vytvořena světová mapa autorů a oblíbených knih zahraničních žáků naší školy. I tato část projektu bude mít vlastní webové stránky sfsn.lupacovka.cz.
Back to Top