Zásady vedení diskuzí v kurzu Národních identit – FAQ

Základní informace o kurzu Národní identity – Často kladené otázky a různé informace ke kurzu.

 O čem vlastně celý kurz je, jak dlouho bude probíhat, co je nezbytné k jeho absolvování? Kam se obracet s různými problémy?

Obsah kurzu lze prohlédnout na vloženém snímku.navigace_obsah

Kurz bude otevřen v průběhu měsíce května.  Účastník by se měl aktivně zapojit do diskuze a vyplnit závěrečný evaluační dotazník. Závěrečný prezenční seminář v červnu bude určen pro zájemce o tuto problematiku a nebude již povinný.  Souhrn z kurzu bude součástí materiálů zveřejněných k zahájení nového školního roku.

S technickými a obecnými dotazy se prosím obracejte na hlavního správce kurzu, PhDr.Jaroslava Najberta (jaroslav.najbert@ustrcr.cz).

V otázkách organizace kurzu, jeho délky a doby otevření se obracejte na  Ing Milana Hausnera (Hausner@lupacovka.cz)

 Otázka: Jakými pravidly se řídí diskuse?

Diskuze jsou možností, jak promýšlet vlastní i kolektivní postoje a hodnoty, v každodenním životě často nereflektované. Nutnost naše postoje a pocity vyjádřit komentářem nebo nějaké stanovisko opakovaně obhajovat by neměla být vnímána jako zdroj konfliktu, ale jako příležitost k vlastnímu sebepoznání.

  • Diskusní fóra slouží ke svobodné výměně a vyjádření názorů na dané téma.
  • Diskuzní skupina je uzavřená a s výjimkou pedagogických pracovníků ZŠ Lupáčova
  • a autorů kurzu do ní nikdo nemá přístup. Anonymizované texty mohou být v budoucnu využity těmito autory kurzu.
  • Pokud považujete za relevantní otázky nebo témata, kterým autoři kurzu nevěnovali prostor ve fórech, založte vlastní diskuzní fórum. Je lepší se vyjádřit v průběhu kurzu, než litovat promarněné šance v závěrečné evaluaci. Zároveň však, prosím, prohlédněte plán kurzu, na některá témata dojde později a produktivnější bude se jim věnovat ve vhodné době.
  • Kdykoliv účastník/ce reaguje přímo na něčí příspěvek, je nezbytné, aby svůj příspěvek uvedl/a odkazem to k odlišení, komu je příspěvek určen. Např. „pro hausner: podle mého názoru…
  • Lektoři kurzu mají oprávnění doplnit do příspěvku oslovení, aby zpřehlednili odvíjení diskuze. Jiným způsobem do obsahu příspěvků nebudou zasahovat.

Jak se dozvím o nových příspěvcích?

prihlasenimoznosti_notifikace

V nastavení (viz přiložený obrázek) lze přesnou úroveň upozornění nastavit. Automaticky je nastavené, že účastníci vidí změny po přihlášení do diskuze na webu, ale oznámení
o příspěvcích jim nejsou posílána na emaily. Výjimku tvoří případy, kdy si diskuzi uloží do záložky jako oblíbenou (ikona hvězdičky “vytvořit záložku”).

Otázka: Bude celý kurz o Janu Nepomuckém?

 Nebude.  Právě aktuálnost je dobrým tématem pro diskusi (také se tímto směrem již zaměřuje).

Otázka: Jak je to s bezpečností jednotlivých sdělení v rámci diskuzních fór?  Jsou veřejná?

Bezpečnost je, jak vyplývá také z pravidel, zaručena. Vlastní přihlašování k fórům je právě z důvodu zajištění větší bezpečnosti oddělené. Pokud máte zájem o automatické odhlašování z diskuse po zavření okna, můžete tuto možnost vybrat při přihlašování.

Napsat komentář