Koloseum

Koloseum je jednou z nejvíce obdivovaných památek světa pro svou nevyčíslitelnou historickou a archeologickou hodnotu, symbol Říma. Jeho skutečné jméno je Flaviovský amfiteátr. V době výstavby se jednalo o jeden z mnoha amfiteátrů, které byly na území Římské říše navrženy. Přídomek Flaviovský získalo Koloseum na počest císařů, kteří z této …

Alhambra – Španělsko

La Alhambra se nachází na území Jižního Španělska, v době výstavy pod názvem Al Andalus,  Zaujímá prostor kopcovité terasy na jihovýchodní hranici města Granady a doslovně se překládá jako rudý hrad. Alhambra byla postavena ve 13. století muslimským králem Ben-Al-Hamarem. Byla koncipována jako vojenská budova, ale později sloužila jako královská …

Katedrála na Wawelu (Krakov, Polsko)

Katedrála na Wawelu se nachází v Polsku, ve městě Krakow, na návrší nad řekou Vislou. Výstavba katedrály byla započata kolem roku 1020. Její celý název je „ Katedrální bazilika svatého Stanislava a svatého Václava.“ Je to arcidiecézní kostel. Je významnou polskou kulturní památkou a polské posvátné místo. Sloužila také jako …

Socha svobody

Tento symbol Ameriky, stojící na Ostrově svobody u New Yorku, dosahuje i s podstavcem výšky 93 m a váhy 205 tun. Socha Svobody představuje mnoho symbolů – pochodeň je symbolem pokroku, u nohou leží roztržená pouta tyranie a desky představující Deklaraci nezávislosti. Symbolem svobody má být koruna se sedmi paprsky, …

Jordi Sierra i Fabra : El asesinato del profesor de matemáticas (Vražda učitele matematiky)

Jordi Sierra i Fabra je katalánský autor. Katalánsko je oblast na severovýchodě Španělska, jeho největší metropolí je město Barcelona. Katalánsko v roce 2017 vyhlásilo nezávislost (chtělo se odpojit od Španělska), ale žádný stát to neuznal a Katalánsko je stále součástí Španělského království. V Katalánsku se používá jazyk Katalánština, který bývá přirovnáván k něčemu …

Back to Top