Vánoce – Ukrajina

Vánoce na Ukrajině            Alinka, Anička a Kyryl si pro nás připravili krátké povídání o tom, jak se slaví Vánoce na Ukrajině. Podle juliánského kalendáře se ukrajinské vánoce slaví z 6. na 7. ledna. Večeru 6. ledna se říká Svatý večer. Při Svatém večeru na stole musí být 12 …

Velikonoce – Ukrajina

V dubnu jsme ve škole přivítali maminku Julinky, paní Chajkovskou. Přišla nám do školy povědět, jak se slaví Velikonoce na Ukrajině. Mluvila především o zvycích, které zná ona osobně a se kterými má osobní zkušenost. Na konec jsme si zahráli a zazpívali tradiční ukrajinské velikonoční písničky a hry. VIDEO – velikonoce-ukr …

Ramadán – 3.B

        V červnu jsme ve škole přivítali Adnanova tatínka, který pochází z Alžíru. Pověděl nám něco o Alžíru, islámu, o tradicích spojených s Ramadánem, ukázal nám arabské písmo a nachystal nám tradiční sváteční cukroví. Alžírsko Alžírsko je stát, který leží v severní části Afriky, na pobřeží Středozemního moře. Je to největší …

2018 – svátky a tradice

Tradice a svátky jsou jedním z nejdůležitějších symbolů jednotlivých etnik i národů. V jejich přehledu se seznámíme také s kulturou a povědomím našich spolužáků.  Studium těchto tradic, svátků může na historickém základu přispět k vzájemnému pochopení jako zásadního atributu pro budoucí soužití.  Rok 2018 přinese právě přehled těchto významných událostí …