Vycházka č. 10 – Kostel sv. Rocha

dsc03345     V rámci projektu Procházky po Praze 3 navštívili žáci 3. A třídy kostel sv. Rocha na Olšanském náměstí.

Nejdříve si kostel prohlédli zvenku a po domluvě s farností si mohli kostelík prohlédnout i uvnitř.

Děti se dověděly, že je to nejstarší kostel na Žižkově a že byl vystavěn pro účely pohřbívání mrtvých v době morové epidemie, která Prahu postihla. Čtěte dále“Vycházka č. 10 – Kostel sv. Rocha”

Vycházka č. 7- Nový židovský hřbitov

20160525_100613V rámci projektu SFSN se naše třída 5.A vypravila na Nový židovský hřbitov v Praze. Námi zvolený úkol měl dvě části. Nejprve jsme na hřbitově hledali a našli místa odpočinku českých literátů (Poláček, Kafka, Orten), významných českých rodin i památníky obětem 2. světové války. Úkolem druhé části bylo zaznamenat a podrobně se seznámit se životem těchto osobností. Všechny získané poznatky dětí byly zpracovány do „knihy“, kde je také mapa s vyznačenými hroby i zajímavosti o založení hřbitova nebo zápisy o autorech náhrobků.

On behalf of the project SFSN, our class V.A. went to the New Jewish Cemetery in Prague. The chosen task consisted of two parts. First we searched the cemetery to find the resting places of the famous Czech writers (as Polaček, Kafka, Orten), the importat Czech families and also the Monuments of the victims of the Second World War . The task of the second part was to register and become thoroughly familiar with the lives of these importatnt people from the Czech history. All this information was put into a book, in which there is included a map with signed graves. You can also find some interesting facts about how the cemetery was established or some notes about the authors of the monuments in this book.

20160525_100836    20160525_102925

Galerie ze závěrečné konference 10.12.2014

Projektový den 3. C

I v naší třídě 3. C  jsme prožili dopolední projektový den. Protože mezi žáky nemáme cizince, rozhodli jsme se věnovat zajímavostem, krásám a kultuře Slovenska.

Úvodem si děti vyslechly pohádku Bača a ovce od slovenského ” rozprávkára” Pavla Dobšinského z knihy Slovenské rozprávky. Pohádku jim přečetla  rodilá mluvčí:-) – třídní učitelka. Děti poznávaly významy jednotlivých výrazů a porovnávaly je s českým jazykem.

Skupinka dětí psala pohádku ve slovenštině – každý žák krátkou část. Zjišťovali odlišnosti v psaní oběma jazyky.

Další děti tvořily obrázky k odlišným slovům. Například korytnačka, ťava, konár, ceruzka…

Dvě skupiny dětí tvořily z papíru a špejlí Vysoké Tatry a neodmyslitelně se vytvářely talířky s bryndzovými haluškami.

V případě naších národů je opětovné sbližování našich národů znatelné v mnoha oblastech a tradice dlouholeté existence Československa, i když v jiných podmínkách, je velmi důležité stále udržovat.

Třídní učitelka Ľubica Karausová

Agátkino bábätko i okuliare:-)
Agátkino bábätko i okuliare:-)

 

Anička maluje valašku.
Anička maluje valašku.

 

Koryto - necky na zádech? Želva:-)
Koryto – necky na zádech? Želva:-)

 

Korytnačka se má..
Korytnačka se má..

 

"Bryndzovie haluške"
“Bryndzovie haluške”

 

Brrr, rampouch
Brrr, rampouch
Naozaj vysoké Vysoké Tatry
Naozaj vysoké Vysoké Tatry

SFSN – Závěrečná konference projektu SFSN a projektu Etické výchovy

Vzhledem k omezené kapacitě místnosti číslo 44 prosíme o registraci na adrese  komrsova@lupacovka.cz.

PozvankakonferenceSFSN final

Pozvánka na závěrečnou konferenci projektů  SO Far  So Near  a Etický profil žáka základní školy Praha 3, Lupáčova 1

Pořadatel:   Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1

Spolupořadatelé:      ÚMČ  Praha 3 – nositel projektu

Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3

Socioklima s.r.o.,  Praha 2, Francouzská

Meta  – sdružení pro příležitosti mladých migrantů, Praha 2, Ječná 17

Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám., Praha 1

Etická výchova o.p.s.,  Malenovice 146, Frýdlant nad Ostravicí, PSČ 739 11

za podpory  Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Datum:   17.prosince 2013

Místo:   Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1, místnost č. 44

Hlavním bodem programu bude seznámení s výsledky projektu a jeho přesah do etické výchovy. Souběžně bude představeny ukázky integračních aktivit v jednotlivých třídách.

Program uveden v příloze.

PozvankakonferenceSFSN final

 

Back to Top